Kristin Gregers Eriksen

Ekstern Skribent

Kristin.Eriksen@usn.no

Kristin Gregers Eriksen er stipendiat og lærerutdanner i samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kristin forsker på samfunnsfaget på barnetrinn som arena for medborgerskap, og er særlig interessert i anti-rasistisk undervisning, dekoloniale perspektiv på kunnskapsproduksjon og samiske perspektiv i den norske skolen. Kristin har også mye erfaring med utvikling av læremidler, og er forfatter av lærebokserien Arena Samfunnsfag 5-7 på Aschehoug forlag.

Artikler av: Kristin Gregers Eriksen