- Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe) -

Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken er et lavterskel rettshjelptilbud for alle som opplever seg utsatt for rasisme, diskriminering, hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Vi tilbyr juridisk rådgivning og megling i rasisme- og diskrimineringssaker i tillegg til kurset “Hvordan gjenkjenne diskriminering” og miniseminaret “Hatkriminalitet”.

DiMe er initiert av Oslo kommune og drives av Antirasistisk Senter, Skeiv Verden, Norges Handikapforbund og Norsk Folkehjelp i samarbeid. DiMe er finansiert av Oslo kommune, Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og Statens sivilrettsforvaltning (Justisdepartementet).

 

Du kan kontakte oss ved å ringe telefonnummer 981 31 217 eller sende oss en epost på dime@dhjelpen.no.