Burde vi bekymre oss for Kent Andersen?

Man får inntrykk av at Kent Andersen selv er inne i en radikaliseringsprosess.