- Rådgivningskontoret -

Trenger du informasjon, råd eller veiledning?

Kontakt rådgivningstjenesten ved å ringe tlf.: 23 13 90 00 eller 45 87 69 98 torsdager i tidsrommet 16.00-18.00, eller sende en e-post til: epost@antirasistisk-senter.no

Rådgivningstjenesten ved Antirasistisk Senter tilbyr gratis informasjon, rådgivning og veiledning til personer med innvandrer- og flyktningebakgrunn innen f. eks.:

Utdanning, skole, jobbsøking, tilsetting, oppsigelse, arbeidsmiljø, bomiljø, forskjellsbehandling, rasistisk mobbing, trakassering og vold, visum, oppholdstillatelse, familiegjenforening, utvisning og norsk statsborgerskap, barnevern, bolig, trygd og sosialhjelp.

Rådgivningen omfatter hjelp til å ta riktige beslutninger som kan bidra til å løse en sak. Veiledningen kan eksempelvis omfatte hjelp til å skrive søknader, klager og fremstille en sak på en god måte.

Tjenesten tilbys med økonomisk støtte fra Oslo kommune.