18
Oktober
Fakkeltog

NÅR

Fra : 18 Oktober 2017 18:00

Til : 18 Oktober 2017 20:00

Hvor

Det blir fakkeltog fra Oslo S (Tigerplassen) kl 18.00. Vi går til Eidsvoll Plass ved Stortinget. 

Stopp deportasjoner til Afghanistan- La oktoberbarna bli!

Onsdag 18.oktober arrangeres det fakkeltog mot deportasjoner til Afghanistan.

Vergeforeningen Følgesvennen, bevegelsen Nok er Nok og Refugees Welcome Afghan Lives Matter arrangerer onsdag 18.oktober, kl 18.00 en markering mot deportasjoner til Afghanistan. Det blir fakkeltog fra Oslo S (Tigerplassen) kl 18.00. Vi går til Eidsvoll Plass ved Stortinget, hvor det blir appeller og kunstneriske innslag. Fakler deles ut ved avgang.

Oktoberbarna kalles de, afghanske mindreårige som har måttet flykte fra hjemlandet sitt og som kom til landet vårt i 2015. Norske myndigheter har gitt dem avslag på asylsøknadene sine og har bestemt at de nå blir 18 år og skal deporteres til Afghanistan. I dagene og ukene som kommer, står 130 mindreårige foran deportasjon til Kabul eller videre flukt ut i Europa. Noen vil også gå «under jorda» i Norge i redsel for hva som venter dem i Afghanistan.

Asylforliket som ble inngått i 2016, har som kjent ført til alvorlige konsekvenser for afghanske asylsøkere i Norge. Særlig hardt har det gått utover barn som har kommet alene til landet vårt. Traumatiserte mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, har få eller ingen sjanser til å få den beskyttelsen de har krav på i Norge i dag. Bortfall av rimelighetsvilkåret, fører til at det ikke lenger tas hensyn til om det er rimelig eller ikke å sende ut enslige mindreårige uten nettverk til internflukt i Kabul. Der sier Norge at det er trygt for dem til tross for at sikkerhetssituasjonen blir stadig dårligere. Hadde de fått behandlet sakene sine før 01.10.16, ville mange av dem ha fått beskyttelse og ville vært i gang med livene sine i Norge nå. Isteden ser vi deprimerte unge, uten håp og som har det så vondt at de driver med selvskading og ikke orker å leve mer.

IKKE PÅ VÅR VAKT!

Norske myndigheter har også erklært store deler av Afghanistan for trygge. Dette rammer selvfølgelig også afghanske barnefamilier og enslige voksne. Intet land i Europa deporterer flere asylsøkere til Afghanistan enn det Norge gjør.

Flere norske jusprofessorer mener Norge har brutt folkeretten ved å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt. Det mener også vi! Dette kan ikke Norge som nasjon være bekjent av. Vi nekter å være en del av dette. IKKE PÅ VÅR VAKT!

Vi mener Norge må stoppe deportasjoner til Afghanistan, avskaffe midlertidig opphold og la oktoberbarna bli!

Velkommen til alle som ønsker å være med på denne markeringen.

 

Foreløpige appellanter:

Karin Andersen (SV, leder for kommunal – og forvaltningskommiteen)
Usman Ali Khan (barnevernspedagog, jobber i NOAS)
Emilie Hansen (ungdomsambassadør Redd Barna)
Øystein Kolstad Kvalø (leder Press)
Sina Bagheri (enslig mindreårig)
Janne Løken (Nok er Nok)
Hilde Krogh (leder Vergeforeningen Følgesvennen)
Rune Berglund Steen (leder Antirasistisk Senter)
Tekstlesing:
Mari Maurstad (skuespiller)
Lena Kristin Ellingsen (skuespiller)

Organisasjoner som har stilt seg bak denne markeringen:

Antirasistisk Senter
Press
Freethem
Jussbuss
Refugee Welcome Oslo
Rødt Oslo
Unge for flyktninger
Drammen SU
Afghansk Diasporanettverk i Norge
Sosialistisk Ungdom
Akershus SU
Rød Ungdom
AUF
Rødt Bærum
Rødt
Upolert
KrFU
SU
Brighter Tomorrow
Flerkulturelt kirkelig nettverk, Norges Kristne Råd
Unge Venstre