- OM OSS -

- FORMÅL -

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn.

Vi arbeider med

 1. Avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme.

 2. Bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering.

 3. Mobilisere personer med minoritetsbakgrunn

- AVDELINGER -

AGENDA X

Agenda X er et ressurssenter for flerkulturell ungdom. Agenda X jobber for at ungdom skal ha innflytelse på egne liv, og det er ungdommen som planlegger og bestemmer aktivitetene. Agenda X har bl.a. jente- og guttegrupper, arrangerer sommerleir, har et lydstudio og holder skriveverksteder.

JOBB X

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et karrieresenter for unge, med overordnet mål om å forebygge fattigdom og ledighet. Aktivitetene er gratis for unge, og et lavterskeltilbud for alle unge som trenger oss. Vi fokuserer på å støtte unge i å nå ut til politikere, arbeidsgivere, samt stat og kommune når det gjelder utfordringer og diskriminering på arbeidsmarkedet. Vi startet i 2004, og har siden den gang hatt fokus på at flest mulig av dem som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet.

RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Avdelingen rettigheter og Antidiskriminering (RAD) har som formål å styrke enkeltmenneskets rett til et liv uten diskriminering. I 2021 har avdelingen jobbet med prosjekter knyttet til monitorering av antisemittisme og høyreekstremisme. I tillegg tilbyr avdelingen juridisk bistand og veiledning gjennom Rådgivningstjenesten, og samarbeidsprosjektet Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe).

RETTIGHETER OG ANTIDISKRIMINERING

FDiMe står for “Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken” og er et samarbeidsprosjekt mellom Antirasistisk senter, Skeiv verden, Norges handikapforbund og Norsk folkehjelp. DiME Bergen samarbeider også med Samarbeidsrådet for tros- og livssyn Bergen. Av Diskrimineringshjelpen får du juridisk rådgivning. DiMe hjelper deg med å gå igjennom det du har opplevd, gi deg råd om hva du kan gjøre og forklarer hva som kan bli konsekvensene av valgene du gjør. Meglingsbenken tilbyr megling i konflikter som starter etter påstander om rasisme og diskriminering. Tilbudet er tilgjengelig i Oslo og Bergen. Ta kontakt eller les mer på https://dimenorge.org

- Fagpolitisk Avdeling -

Bildet av Hatem Ben Mansour

Hatem Ben Mansour

Konstituert daglig leder
Pressekontakt

90083272

hatem@antirasistisk-senter.no

Bildet av Mari Linløkken

Mari Linløkken

Nestleder/Deputy Director (i permisjon)

992 65 640

linloekken@antirasistisk-senter.no

Bildet av Vivian Brattsti Sørensen

Vivian Brattsti Sørensen

Seniorrådgiver/Senior Advisor

413 11 676

vivian@antirasistisk-senter.no

Bildet av Fida Jeries Baarli

Fida Jeries Baarli

Sekretær/Secretary

413 31 079

fofo@antirasistisk-senter.no

Bildet av Heidi Wyller

Heidi Wyller

Juridisk seniorrådgiver

98131217

heidi@dhjelpen.no

- Agenda X -

Bildet av Vanessa Storøy Merine

Vanessa Storøy Merine

Rådgiver/nestleder

95 91 37 96

vanessa@agendax.no

Bildet av Miriam Haile

Miriam Haile

Kulturansvarlig

93494754

miriam@agendax.no

Placeholder image

Marie Dahl Lund

Litteraturfaglig prosjektmedarbeider, Ungdommens medie- og litteraturhus
Tillitsvalgt

96946212

marie@agendax.no

Bildet av Johan Julius Køber

Johan Julius Køber

Lydtekniker / Sound Engineer
Tillitsvalgt

99438877

johan@agendax.no

Placeholder image

Samir Madad

Ungdomsleder

91274251

samir@agendax.no

Bildet av Hersi Mohamud

Hersi Mohamud

Ungdomsleder

96980152

hersi@agendax.no

Bildet av Hayat Abdi

Hayat Abdi

Ungdomsleder

91272849

hayat@agendax.no

Placeholder image

Knut Hagen

+47 976 86 807

knut@agendax.no

- JOBB X -

Placeholder image

Shadi Ghanfili

Avdelingsleder

986 28 279

Shadi@jobbx.no

Bildet av Jinos Biglary

Jinos Biglary

Prosjektmedarbeider og ungdomsveileder. JOBB X, karriereklubb og Ung veileder ung

jaqueline@jobbx.no

Bildet av Foad Dahir

Foad Dahir

Prosjektmedarbeider og ungdomsveileder

foad@agendax.no

Bildet av Hersi Mohamud

Hersi Mohamud

Prosjektmedarbeider Ung veileder ung, Ungdomsveileder. Lektorstudent.

hersi@agendax.no

- Rådgivningskontoret -

- STYRET -

 • Sunil Loona
 • Hodan Gulaid
 • Sofia Rana
 • Susanne Demou Øvergaard
 • Manuela Ramin-Osmundsen
 • Shoaib Sultan
 • Ahmed Hassan
 • Vivian Brattsti Sørensen
  vara, ansattes representant
 • Karl Eldar Evang

- FOREDRAG FRA ANTIRASISTISK -

Vi holder gjerne foredrag for skoler, offentlige institusjoner, organisasjoner og andre. Ta kontakt med oss på epost@antirasistisk-senter.no. eller ring oss på 23139000 for mer informasjon om hva vi tilbyr.

- OM ANTIRASISTISK -

Antirasisistisk.no drives av Antirasistisk Senter. Nettsiden er en plattform for meningsytringer om innvandring, inkludering og rasisme fra et humant, liberalt og antirasistisk ståsted. I tillegg gir siden informasjon om Senterets aktiviteter. Ansvarlig redaktør er daglig leder i Antirasistisk Senter. Nettsiden er åpen for innlegg innen et bredt spekter av temaer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, rasisme, antirasisme, innvandring, inkludering, asyl- og innvandringspolitikk, kjønnslikestilling, LHBTIQ- rettigheter, høyreekstremisme, islamsk ekstremisme. Ønsker du å bidra til siden? Send oss din tekst på epost@antirasistisk-senter.no.. Merk mailen med «Tekst nettside».

Ansvarlig redaktør er daglig leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Redaksjonsrådet består av Rune Berglund Steen, Ervin Kohn, Namra Saleem, Mohamed Abdi, Linn Rosenborg, Nora Warholm Essahli og Karl Eldar Evang.

Nettsiden er åpen for innlegg innen et bredt spekter av temaer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, rasisme, antirasisme, innvandring, inkludering, asyl- og innvandringspolitikk, kjønnslikestilling, LHBTIQ- rettigheter, høyreekstremisme, islamsk ekstremisme.

Ønsker du å bidra til siden? Det er mulig å gjøre dette på flere måter:

INNLEGG

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Bli regelmessig ekstern skribent

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Replikk

Hvis du er omtalt i et innlegg på siden vår og ønsker å be om tilsvar, kan du sende en henvendelse til replikk@antirasistisk-senter.no. Makslengde for replikker er 3000 tegn inkludert mellomrom.

Antirasistisk Senter står ikke ansvarlig for meningsinnholdet i innlegg fra eksterne skribenter, og eksterne skribenter står ikke ansvarlig for Antirasistisk Senters synspunkter eller aktiviteter.