- OM OSS -

- FORMÅL -

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn.

Vi arbeider med

 1. Avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme.

 2. Bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering.

 3. Mobilisere personer med minoritetsbakgrunn

- AVDELINGER -

AGENDA X

Agenda X er et ressurssenter for flerkulturell ungdom. Agenda X jobber for at ungdom skal ha innflytelse på egne liv, og det er ungdommen som planlegger og bestemmer aktivitetene. Agenda X har bl.a. jente- og guttegrupper, arrangerer sommerleir, har et lydstudio og holder skriveverksteder.

JOBB X

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et karrieresenter for unge, med overordnet mål om å forebygge fattigdom og ledighet. Aktivitetene er gratis for unge, og et lavterskeltilbud for alle unge som trenger oss. Vi fokuserer på å støtte unge i å nå ut til politikere, arbeidsgivere, samt stat og kommune når det gjelder utfordringer og diskriminering på arbeidsmarkedet. Vi startet i 2004, og har siden den gang hatt fokus på at flest mulig av dem som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet.

RÅDGIVNINGSKONTORET

Rådgivningskontoret tar imot henvendelser fra enkeltpersoner med minoritetsbakgrunn som trenger hjelp mot diskriminering på rasistisk grunnlag.

FAGPOLITISK AVDELING

Fagpolitisk avdeling er aktive deltakere i den offentlige debatten. Ledelsen administrerer hele Senteret, driver holdningsskapende arbeid, utfører dokumentasjons- og informasjonsarbeid, holder foredrag og produserer informasjonsmateriell til myndigheter, skoler og andre. Ledelsen har et bredt kontaktnettverk blant organisasjoner og offentlige myndigheter – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Fagpolitisk Avdeling -

Bildet av Hatem Ben Mansour

Hatem Ben Mansour

Konstituert daglig leder

hatem@antirasistisk-senter.no

Bildet av Mari Linløkken

Mari Linløkken

Nestleder/Deputy Director (i permisjon)

992 65 640

linloekken@antirasistisk-senter.no

Bildet av Carima Tirillsdottir Heinesen

Carima Tirillsdottir Heinesen

Pressekontakt
Kommunikasjonsansvarlig

40592018

carima@antirasistisk-senter.no

Bildet av Vivian Brattsti Sørensen

Vivian Brattsti Sørensen

Seniorrådgiver/Senior Advisor

413 11 676

vivian@antirasistisk-senter.no

Bildet av Julie Granerud

Julie Granerud

Kontorleder

julie@antirasistisk-senter.no

Bildet av Fida Jeries Baarli

Fida Jeries Baarli

Sekretær/Secretary

413 31 079

fofo@antirasistisk-senter.no

Placeholder image

Mohamed Adan

IT-ansvarlig

Placeholder image

Felipe Orellana

Kokk

Bildet av Maria Wasvik

Maria Wasvik

Rådgiver, høyreekstremisme/Advisor, right-wing extremism.

942 02 775

maria@antirasistisk-senter.no

Bildet av Heidi Wyller

Heidi Wyller

Juridisk seniorrådgiver, DiMe

98131217

heidi@dhjelpen.no

Bildet av Sonia Nemati

Sonia Nemati

Juridisk rådgiver
Rådgivningstjenesten

45726537

sonia@antirasistisk-senter.no

- Agenda X -

Bildet av Sahar Hassani

Sahar Hassani

Avdelingsleder

459 74 897

sahar@agendax.no

Bildet av Vanessa Storøy Merine

Vanessa Storøy Merine

Rådgiver/nestleder

95 91 37 96

vanessa@agendax.no

Bildet av Miriam Haile

Miriam Haile

Kulturansvarlig

93494754

miriam@agendax.no

Bildet av Kristine Tønnevold

Kristine Tønnevold

Ansvarlig for sosiale tiltak
Verneombud

47232480

kristine@agendax.no

Placeholder image

Marie Dahl Lund

Litteraturfaglig prosjektmedarbeider, Ungdommens medie- og litteraturhus
Tillitsvalgt

96946212

marie@agendax.no

Bildet av Johan Julius Køber

Johan Julius Køber

Lydtekniker / Sound Engineer
Tillitsvalgt

99438877

johan@agendax.no

Placeholder image

Samir Madad

Ungdomsleder

91274251

samir@agendax.no

Bildet av Hersi Mohamud

Hersi Mohamud

Ungdomsleder

96980152

hersi@agendax.no

Bildet av Hayat Abdi

Hayat Abdi

Ungdomsleder

91272849

hayat@agendax.no

- JOBB X -

Bildet av Linn Landro

Linn Landro

Avdelingsleder

455 17 894

linn@jobbx.no

Bildet av Abdi Suliman

Abdi Suliman

Ungdomsveileder

abdi@jobbx.no

Bildet av Filiz Kula

Filiz Kula

Ungdomsveileder

filiz@jobbx.no

Bildet av Jinos Biglary

Jinos Biglary

Prosjektmedarbeider og ungdomsveileder

jaqueline@jobbx.no

Bildet av Foad Dahir

Foad Dahir

Ungdomsveileder

foad@agendax.no

Bildet av Dino Omerovic

Dino Omerovic

Prosjektmedarbeider og ungdomsveileder

dino@jobbx.no

- Rådgivningskontoret -

- STYRET -

 • Sunil Loona
 • Hodan Gulaid
 • Sahar Hassani
  Ansattes representant
 • Susanne Demou Øvergaard
 • Manuela Ramin-Osmundsen
 • Shoaib Sultan
 • Ahmed Hassan
 • Vivian Brattsti Sørensen
  vara, ansattes representant
 • Karl Eldar Evang

- FOREDRAG FRA ANTIRASISTISK -

Antirasistisk Senter holder gjerne foredrag – for skoler, offentlige institusjoner, organisasjoner og andre. Nedenfor er noen av mange temaer vi holder foredrag om. Listen er ikke uttømmende, og vi tar gjerne imot henvendelser om andre temaer knyttet til vårt arbeidsfelt.

 1. Antirasistisk Senter – hvem vi er, og hva vi gjør

 2. Rasisme og etnisk diskriminering – definisjoner, lovverk og aktuelle problemstillinger i Norge

 3. Høyreekstremisme i Norge i dag

 4. Islamsk ekstremisme i Norge i dag og radikalisering/antiradikalisering

 5. Hvordan motvirke rasisme og etnisk diskriminering innen skolen

 6. Mangfold i arbeidslivet

 7. Antisemittisme – før og nå

 8. Islamofobi

 9. Antisiganisme i Norge og Europa – historisk og i dag

 10. Fordommer mot romanifolket/tatere i Norge – historisk og i dag

- OM ANTIRASISTISK -

Antirasisistisk.no drives av Antirasistisk Senter. Nettsiden er en plattform for meningsytringer om innvandring, inkludering og rasisme fra et humant, liberalt og antirasistisk ståsted. I tillegg gir siden informasjon om Senterets aktiviteter.

Ansvarlig redaktør er daglig leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Redaksjonsrådet består av Rune Berglund Steen, Ervin Kohn, Namra Saleem, Mohamed Abdi, Linn Rosenborg, Nora Warholm Essahli og Karl Eldar Evang.

Nettsiden er åpen for innlegg innen et bredt spekter av temaer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, rasisme, antirasisme, innvandring, inkludering, asyl- og innvandringspolitikk, kjønnslikestilling, LHBTIQ- rettigheter, høyreekstremisme, islamsk ekstremisme.

Ønsker du å bidra til siden? Det er mulig å gjøre dette på flere måter:

INNLEGG

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Bli regelmessig ekstern skribent

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Replikk

Hvis du er omtalt i et innlegg på siden vår og ønsker å be om tilsvar, kan du sende en henvendelse til replikk@antirasistisk-senter.no. Makslengde for replikker er 3000 tegn inkludert mellomrom.

Antirasistisk Senter står ikke ansvarlig for meningsinnholdet i innlegg fra eksterne skribenter, og eksterne skribenter står ikke ansvarlig for Antirasistisk Senters synspunkter eller aktiviteter.