- OM OSS -

- FORMÅL -

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn.

Vi arbeider med

 1. Avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme.

 2. Bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering.

 3. Mobilisere personer med minoritetsbakgrunn

- AVDELINGER -

AGENDA X

Agenda X er et ressurssenter for flerkulturell ungdom. Agenda X jobber for at ungdom skal ha innflytelse på egne liv, og det er ungdommen som planlegger og bestemmer aktivitetene. Agenda X har bl.a. jente- og guttegrupper, arrangerer sommerleir, har et lydstudio og holder skriveverksteder.

JOBB X

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et karrieresenter for unge, med overordnet mål om å forebygge fattigdom og ledighet. Aktivitetene er gratis for unge, og et lavterskeltilbud for alle unge som trenger oss. Vi fokuserer på å støtte unge i å nå ut til politikere, arbeidsgivere, samt stat og kommune når det gjelder utfordringer og diskriminering på arbeidsmarkedet. Vi startet i 2004, og har siden den gang hatt fokus på at flest mulig av dem som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet.

RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Avdelingen rettigheter og Antidiskriminering (RAD) har som formål å styrke enkeltmenneskets rett til et liv uten diskriminering. I 2021 har avdelingen jobbet med prosjekter knyttet til monitorering av antisemittisme og høyreekstremisme. I tillegg tilbyr avdelingen juridisk bistand og veiledning gjennom Rådgivningstjenesten, og samarbeidsprosjektet Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe).

RETTIGHETER OG ANTIDISKRIMINERING

FDiMe står for “Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken” og er et samarbeidsprosjekt mellom Antirasistisk senter, Skeiv verden, Norges handikapforbund og Norsk folkehjelp. DiME Bergen samarbeider også med Samarbeidsrådet for tros- og livssyn Bergen. Av Diskrimineringshjelpen får du juridisk rådgivning. DiMe hjelper deg med å gå igjennom det du har opplevd, gi deg råd om hva du kan gjøre og forklarer hva som kan bli konsekvensene av valgene du gjør. Meglingsbenken tilbyr megling i konflikter som starter etter påstander om rasisme og diskriminering. Tilbudet er tilgjengelig i Oslo og Bergen. Ta kontakt eller les mer på https://dimenorge.org

- Fagpolitisk Avdeling -

Bildet av Mari Linløkken

Mari Linløkken

Fungerende nestleder og prosjektleder for Antirasistisk Senters 40-årsjubileum

+47 992 65 640

linloekken@antirasistisk-senter.no

Bildet av Vivian Brattsti Sørensen

Vivian Brattsti Sørensen

Seniorrådgiver/Senior Advisor

+47 413 11 676

vivian@antirasistisk-senter.no

Bildet av Fida Jeries Baarli

Fida Jeries Baarli

Sekretær/Secretary

+47 413 31 079

fofo@antirasistisk-senter.no

Bildet av Maria Wasvik

Maria Wasvik

Politisk seniorrådgiver

+47 942 02 775

maria@antirasistisk-senter.no

Bildet av Heidi Wyller

Heidi Wyller

Juridisk seniorrådgiver

+47 457 26 537

heidi@antirasistisk-senter.no

Bildet av Sofia Rana

Sofia Rana

Rådgiver, høyreekstremisme

sofia@antirasistisk-senter.no

Bildet av Garima Singh

Garima Singh

Fungerende daglig leder

+47 993 95 905

garima@antirasistisk-senter.no

Bildet av Ida Sabina I. Shahvand Shirazi

Ida Sabina I. Shahvand Shirazi

Politisk rådgiver

ida@antirasistisk-senter.no

- Agenda X -

Bildet av Vanessa Storøy Merine

Vanessa Storøy Merine

Nestleder

+47 959 13 796

vanessa@agendax.no

Bildet av Miriam Haile

Miriam Haile

Kulturansvarlig

miriam@agendax.no

Placeholder image

Marie Dahl Lund

Litteraturfaglig prosjektmedarbeider, Ungdommens medie- og litteraturhus

+47 969 46 212

marie@agendax.no

Bildet av Johan Julius Køber

Johan Julius Køber

Lydtekniker / Sound Engineer

+47 994 38 877

johan@agendax.no

Bildet av Samir Madad

Samir Madad

Ungdomsleder

+47 912 74 251

samir@agendax.no

Bildet av Hersi Mohamud

Hersi Mohamud

Sosiale tiltak-ansvarlig

+47 969 80 152

hersi@agendax.no

Bildet av Hayat Abdi

Hayat Abdi

Ungdomsleder

+47 912 72 849

hayat@agendax.no

Bildet av Knut Hagen

Knut Hagen

Avdelingsleder

+47 976 86 807

knut@agendax.no

- JOBB X -

Bildet av Shadi Ghanfili

Shadi Ghanfili

Avdelingsleder

Shadi@jobbx.no

Bildet av Foad Dahir

Foad Dahir

Veileder

foad@agendax.no

Bildet av Sanghita Duttaroy

Sanghita Duttaroy

Veileder

sangita@jobbx.no

Bildet av Melina Nemati

Melina Nemati

Veileder

melina@jobbx.no

Bildet av Ahmed Din

Ahmed Din

Veileder

ahmed@jobbx.no

- Rådgivningskontoret -

Bildet av Emrullah Gürsel

Emrullah Gürsel

+47 458 76 998

- STYRET -

 • Sunil Loona
 • Hodan Gulaid
 • Susanne Demou Øvergaard
 • Manuela Ramin-Osmundsen
 • Shoaib Sultan
 • Ahmed Hassan
 • Vivian Brattsti Sørensen
  Ansattes representant
 • Karl Eldar Evang

- FOREDRAG FRA ANTIRASISTISK -

Vi holder gjerne foredrag for skoler, offentlige institusjoner, organisasjoner og andre. Ta kontakt med oss på epost@antirasistisk-senter.no. eller ring oss på 23139000 for mer informasjon om hva vi tilbyr.

- OM ANTIRASISTISK -

Antirasisistisk.no drives av Antirasistisk Senter. Nettsiden er en plattform for meningsytringer om innvandring, inkludering og rasisme fra et humant, liberalt og antirasistisk ståsted. I tillegg gir siden informasjon om Senterets aktiviteter. Ansvarlig redaktør er daglig leder i Antirasistisk Senter. Nettsiden er åpen for innlegg innen et bredt spekter av temaer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, rasisme, antirasisme, innvandring, inkludering, asyl- og innvandringspolitikk, kjønnslikestilling, LHBTIQ- rettigheter, høyreekstremisme, islamsk ekstremisme. Ønsker du å bidra til siden? Send oss din tekst på epost@antirasistisk-senter.no.. Merk mailen med «Tekst nettside».

Ansvarlig redaktør er daglig leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Redaksjonsrådet består av Rune Berglund Steen, Ervin Kohn, Namra Saleem, Mohamed Abdi, Linn Rosenborg, Nora Warholm Essahli og Karl Eldar Evang.

Nettsiden er åpen for innlegg innen et bredt spekter av temaer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, rasisme, antirasisme, innvandring, inkludering, asyl- og innvandringspolitikk, kjønnslikestilling, LHBTIQ- rettigheter, høyreekstremisme, islamsk ekstremisme.

Ønsker du å bidra til siden? Det er mulig å gjøre dette på flere måter:

INNLEGG

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Bli regelmessig ekstern skribent

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Replikk

Hvis du er omtalt i et innlegg på siden vår og ønsker å be om tilsvar, kan du sende en henvendelse til replikk@antirasistisk-senter.no. Makslengde for replikker er 3000 tegn inkludert mellomrom.

Antirasistisk Senter står ikke ansvarlig for meningsinnholdet i innlegg fra eksterne skribenter, og eksterne skribenter står ikke ansvarlig for Antirasistisk Senters synspunkter eller aktiviteter.