- OM OSS -

- FORMÅL -

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn.

Vi arbeider med

 1. Avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme.

 2. Bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering.

 3. Mobilisere personer med minoritetsbakgrunn

- AVDELINGER -

AGENDA X

Agenda X er et ressurssenter for flerkulturell ungdom. Agenda X jobber for at ungdom skal ha innflytelse på egne liv, og det er ungdommen som planlegger og bestemmer aktivitetene. Agenda X har bl.a. jente- og guttegrupper, arrangerer sommerleir, har et lydstudio og holder skriveverksteder.

JOBB X

JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et karrieresenter for unge, med overordnet mål om å forebygge fattigdom og ledighet. Aktivitetene er gratis for unge, og et lavterskeltilbud for alle unge som trenger oss. Vi fokuserer på å støtte unge i å nå ut til politikere, arbeidsgivere, samt stat og kommune når det gjelder utfordringer og diskriminering på arbeidsmarkedet. Vi startet i 2004, og har siden den gang hatt fokus på at flest mulig av dem som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet.

RÅDGIVNINGSKONTORET

Rådgivningskontoret tar imot henvendelser fra enkeltpersoner med minoritetsbakgrunn som trenger hjelp mot diskriminering på rasistisk grunnlag.

FAGPOLITISK AVDELING

Fagpolitisk avdeling er aktive deltakere i den offentlige debatten. Ledelsen administrerer hele Senteret, driver holdningsskapende arbeid, utfører dokumentasjons- og informasjonsarbeid, holder foredrag og produserer informasjonsmateriell til myndigheter, skoler og andre. Ledelsen har et bredt kontaktnettverk blant organisasjoner og offentlige myndigheter – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Fagpolitisk Avdeling -

Bildet av Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Leder/Director

481 53 526

rbs@antirasistisk-senter.no

Bildet av Mari Linløkken

Mari Linløkken

Nestleder/Deputy Director

992 65 640

linloekken@antirasistisk-senter.no

Bildet av Ervin Kohn

Ervin Kohn

Andre nestleder
Second Deputy Director

900 75 000

ervin@antirasistisk-senter.no

Placeholder image

Fida Jeries Baarli

Sekretær/Secretary

413 31 079

fofo@antirasistisk-senter.no

Bildet av Vivian Brattsti Sørensen

Vivian Brattsti Sørensen

Seniorrådgiver/Senior Advisor

413 11 676

vivian@antirasistisk-senter.no

Bildet av Shoaib Sultan

Shoaib Sultan

Rådgiver med fokus på ekstremisme/
Advisor on Extremism

997 364 09

mss@antirasistisk-senter.no

Placeholder image

Maria Wasvik

Rådgiver

942 02 775

maria@antirasistisk-senter.no

Placeholder image

Rokaya Hossainali

Juridisk rådgiver, Diskrimineringshjelpen
Legal Advisor

rokaya@dhjelpen.no

- Agenda X -

Bildet av Sahar Hassani

Sahar Hassani

Daglig leder / Director

459 74 897

sahar@agendax.no

Bildet av Eivind Kvitvik

Eivind Kvitvik

Lydtekniker / Sound Engineer

231 39 000

eivind@agendax.no

Placeholder image

Marie Dahl Lund

Litteraturfaglig prosjektmedarbeider, Ungdommens medie- og litteraturhus

930 91 528

marie@agendax.no

Placeholder image

Kristine Tønnevold

Ungdomsarbeider og Åpent Hus-ansvarlig

458 14 306

kristine@agendax.no

Placeholder image

Vanessa Storøy Merine

Mediefaglig prosjektmedarbeider, Ungdommens medie- og litteraturhus

vanessa@agendax.no

Placeholder image

Miriam Firesewra Berhane Haile

Kulturansvarlig, Agenda X

miriam@agendax.no

- JOBB X -

Bildet av Linn Herland Landro

Linn Herland Landro

Avdelingsleder, JOBB X

455 17 894

linn@jobbx.no

Placeholder image

Julie Granerud

Nestleder, JOBB X

julie@jobbx.no

Bildet av Carima Tirillsdottir Heinesen

Carima Tirillsdottir Heinesen

Kurs- og kommunikasjonsrådgiver

412 14 124

carima@jobbx.no

Placeholder image

Liban Khader Salad

Prosjektmedarbeider

412 14 124

liban@jobbx.no

- Rådgivningskontoret -

Bildet av Emrullah Gürsel

Emrullah Gürsel

Seniorrådgiver Rådgivningskontoret/
Senior Advisor Counseling service

458 76 998

gursel@antirasistisk-senter.no

- STYRET -

 • Eskil Pedersen
  Styreleder
 • Emrullah Gürsel
  Nestleder
 • Hanne Løvstad
 • Sunil Loona
 • Knut Kjelstadli
 • Sindre Bangstad
 • Linn Herland Landro
  Ansattes representant

- FOREDRAG FRA ANTIRASISTISK -

Antirasistisk Senter holder gjerne foredrag – for skoler, offentlige institusjoner, organisasjoner og andre. Nedenfor er noen av mange temaer vi holder foredrag om. Listen er ikke uttømmende, og vi tar gjerne imot henvendelser om andre temaer knyttet til vårt arbeidsfelt.

 1. Antirasistisk Senter – hvem vi er, og hva vi gjør

 2. Rasisme og etnisk diskriminering – definisjoner, lovverk og aktuelle problemstillinger i Norge

 3. Høyreekstremisme i Norge i dag

 4. Islamsk ekstremisme i Norge i dag og radikalisering/antiradikalisering

 5. Hvordan motvirke rasisme og etnisk diskriminering innen skolen

 6. Mangfold i arbeidslivet

 7. Antisemittisme – før og nå

 8. Islamofobi

 9. Antisiganisme i Norge og Europa – historisk og i dag

 10. Fordommer mot romanifolket/tatere i Norge – historisk og i dag

- OM ANTIRASISTISK -

Antirasisistisk.no drives av Antirasistisk Senter. Nettsiden er en plattform for meningsytringer om innvandring, inkludering og rasisme fra et humant, liberalt og antirasistisk ståsted. I tillegg gir siden informasjon om Senterets aktiviteter.

Ansvarlig redaktør er daglig leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Redaksjonsrådet består av Rune Berglund Steen, Ervin Kohn, Namra Saleem, Mohamed Abdi, Linn Rosenborg, Nora Warholm Essahli og Karl Eldar Evang.

Nettsiden er åpen for innlegg innen et bredt spekter av temaer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, rasisme, antirasisme, innvandring, inkludering, asyl- og innvandringspolitikk, kjønnslikestilling, LHBTIQ- rettigheter, høyreekstremisme, islamsk ekstremisme.

Ønsker du å bidra til siden? Det er mulig å gjøre dette på flere måter:

INNLEGG

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Bli regelmessig ekstern skribent

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Replikk

Hvis du er omtalt i et innlegg på siden vår og ønsker å be om tilsvar, kan du sende en henvendelse til replikk@antirasistisk-senter.no. Makslengde for replikker er 3000 tegn inkludert mellomrom.

Antirasistisk Senter står ikke ansvarlig for meningsinnholdet i innlegg fra eksterne skribenter, og eksterne skribenter står ikke ansvarlig for Antirasistisk Senters synspunkter eller aktiviteter.