- OM OSS -

- FORMÅL -

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn.

Vi arbeider med

 1. Avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme.

 2. Bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering.

 3. Mobilisere personer med minoritetsbakgrunn

- AVDELINGER -

AGENDA X

Agenda X er et ressurssenter for flerkulturell ungdom. Agenda X jobber for at ungdom skal ha innflytelse på egne liv, og det er ungdommen som planlegger og bestemmer aktivitetene. Agenda X har bl.a. jente- og guttegrupper, arrangerer sommerleir, har et lydstudio og holder skriveverksteder.

JOBBX

JobbX er et gratis karrieresenter for flerkulturell ungdom mellom 16 og 26 år. På JobbX lærer ungdom å finne ledige jobber, skrive gode søknader og CV’er og å bli trygg på intervjusituasjonen.

RÅDGIVNINGSKONTORET

Rådgivningskontoret tar imot henvendelser fra enkeltpersoner med minoritetsbakgrunn som trenger hjelp mot diskriminering på rasistisk grunnlag.

FAGPOLITISK AVDELING

Fagpolitisk avdeling er aktive deltakere i den offentlige debatten. Ledelsen administrerer hele Senteret, driver holdningsskapende arbeid, utfører dokumentasjons- og informasjonsarbeid, holder foredrag og produserer informasjonsmateriell til myndigheter, skoler og andre. Ledelsen har et bredt kontaktnettverk blant organisasjoner og offentlige myndigheter – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Fagpolitisk Avdeling -

Rune Berglund Steen bildet

Rune Berglund Steen

Leder/Director

+47 481 53 526

rbs@antirasistisk-senter.no

 Mari Linløkken portrett

Mari Linløkken

Nestleder/Deputy Director

+47 992 65 640

linloekken@antirasistisk-senter.no

Ervin Kohn portrett

Ervin Kohn

Nestleder - kommunikasjon/
Deputy Director - communication

+47 900 75 000

ervin@antirasistisk-senter.no

Fida Jeries Baarli

Sekretær/Secretary

+47 413 31 079

fofo@antirasistisk-senter.no

Vivian Brattsti Sørensen portrett

Vivian Brattsti Sørensen

Seniorrådgiver/Senior Advisor

+47 413 11 676

vivian@antirasistisk-senter.no

 Shoaib Sultan portrett

Shoaib Sultan

Rådgiver med fokus på ekstremisme/
Advisor on extremism

+47 997 364 09

mss@antirasistisk-senter.no

Maria Wasvik portrett

Maria Wasvik

Rådgiver

+47 942 02 775

maria@antirasistisk-senter.no

Kinsi Ahmed Hashi

Miljøarbeider/Social worker

+47 231 39 000

kah@antirasistisk-senter.no

- Agenda X -

Sahar Hassani portrett

Sahar Hassani

Daglig leder / Director

+47 459 74 897

sahar@agendax.no

Namra Saleem portrett

Namra Saleem

Leder Kulturaktiviteter/
Director of cultural activities

+47 459 74 898

namra@agendax.no

Eivind Kvitvik portrett

Eivind Kvitvik

Lydtekniker / Sound Engineer

+47 231 39 000

eivind@agendax.no

- JobbX -

Linn Herland Landro

Linn Herland Landro

Avdelingsleder

linn@jobbx.no

Julie Granerud

Julie Granerud

Rådgiver

Carima Tirillsdottir Heinesen

Carima Tirillsdottir Heinesen

Kursansvarlig

40 59 20 18

carima@jobbx.no

- Rådgivningskontoret -

Emrullah Gürsel portrett

Emrullah Gürsel

Seniorrådgiver Rådgivningskontoret/
Senior Advisor Counseling service

458 76 998

gursel@antirasistisk-senter.no

- STYRET -

 • Eskil Pedersen
  styreleder
 • Emrullah Gürsel
  nestleder
 • Miriam Mardan
  ansattes representant
 • Ervin Kohn
  vara ansattes representant
 • Bushra Ishaq
 • Hanne Løvstad
 • Sunil Loona
 • Knut Kjelstadli
 • Sindre Bangstad

- FOREDRAG FRA ANTIRASISTISK -

Antirasistisk Senter holder gjerne foredrag – for skoler, offentlige institusjoner, organisasjoner og andre. Nedenfor er noen av mange temaer vi holder foredrag om. Listen er ikke uttømmende, og vi tar gjerne imot henvendelser om andre temaer knyttet til vårt arbeidsfelt.

 1. Antirasistisk Senter – hvem vi er, og hva vi gjør

 2. Rasisme og etnisk diskriminering – definisjoner, lovverk og aktuelle problemstillinger i Norge

 3. Høyreekstremisme i Norge i dag

 4. Islamsk ekstremisme i Norge i dag og radikalisering/antiradikalisering

 5. Hvordan motvirke rasisme og etnisk diskriminering innen skolen

 6. Mangfold i arbeidslivet

 7. Antisemittisme – før og nå

 8. Islamofobi

 9. Antisiganisme i Norge og Europa – historisk og i dag

 10. Fordommer mot romanifolket/tatere i Norge – historisk og i dag

- OM ANTIRASISTISK -

Antirasisistisk.no drives av Antirasistisk Senter. Nettsiden er en plattform for meningsytringer om innvandring, inkludering og rasisme fra et humant, liberalt og antirasistisk ståsted. I tillegg gir siden informasjon om Senterets aktiviteter.

Ansvarlig redaktør er daglig leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Redaksjonsrådet består av Rune Berglund Steen, Ervin Kohn, Namra Saleem, Mohamed Abdi, Linn Rosenborg, Nora Warholm Essahli og Karl Eldar Evang.

Nettsiden er åpen for innlegg innen et bredt spekter av temaer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, rasisme, antirasisme, innvandring, inkludering, asyl- og innvandringspolitikk, kjønnslikestilling, LHBTIQ- rettigheter, høyreekstremisme, islamsk ekstremisme.

Ønsker du å bidra til siden? Det er mulig å gjøre dette på flere måter:

INNLEGG

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Bli regelmessig ekstern skribent

Du kan sende innlegg til innlegg@antirasistisk.no. Vi ser på innlegget så snart vi rekker, og melder tilbake til deg om det er aktuelt å publisere eller ikke. Vi har ingen begrensninger for lengde på innlegg. Vi tar imot alt fra korte meningsytringer til lange analytiske tekster, innenfor det relevante temaområdet. Vi har imidlertid begrenset kapasitet til gjennomgang og revidering, så vi ber deg kun sende artikler som er klare for publisering uten bearbeidelse.

Replikk

Hvis du er omtalt i et innlegg på siden vår og ønsker å be om tilsvar, kan du sende en henvendelse til replikk@antirasistisk-senter.no. Makslengde for replikker er 3000 tegn inkludert mellomrom.

Antirasistisk Senter står ikke ansvarlig for meningsinnholdet i innlegg fra eksterne skribenter, og eksterne skribenter står ikke ansvarlig for Antirasistisk Senters synspunkter eller aktiviteter.