- Personvernerklæring -

Sist oppdatert 28. august 2018.

 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Antirasistisk Senter samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Antirasistisk Senter er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt eller gjennom annen kontakt med oss (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for dem som besøker nettsidene antirasistisk.no, jobbx.no, agendax.no og aldrimer22juli.no, og for dem som er i kontakt med Antirasistisk Senter på andre måter, å oppgi personopplysninger. De viktigste formålene for innsamling og eventuelt registrering av personopplysninger er som følger:

 • Registrering som fastgiver eller i forbindelse med enkeltdonasjon.
 • Bestilling av brosjyrer, rapporter og annet materiell.
 • Bestilling av foredrag.
 • Påmelding til arrangementer.
 • Rådgivning og bistand.

 

Avhengig av formål vil vi samle inn navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer, adresse og fødselsdato. I noen sammenhenger, blant annet for aktiviteter som gjelder barn og unge, vil vi samle inn informasjon om skole, behov for tilrettelegging og foresatte. I saker som gjelder rådgivning og bistand vil vi samle inn all informasjon som er relevant for at vi skal kunne hjelpe deg så godt som mulig.

 

Vi registrerer kun opplysninger som er relevante for hvert angitte formål, og bruker dem kun i tråd med det formålet som er oppgitt i hvert tilfelle. Den eneste øvrige bruken vil være til avidentifisert statistikkinnhenting for nettsidene og andre tilbud (se mer informasjon nedenfor).

Tilgang til informasjonen og sikkerhetstiltak

Adgangen til registrene hvor personopplysninger er registrert, er begrenset til medarbeidere med særskilt ansvar for disse. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. Alle medarbeidere med tilgang på personopplysninger har signert en taushetserklæring med egne bestemmelser om rutiner og plikter i håndtering av personopplysninger.

Videreformidling til tredjeparter

Vi vil ikke avsløre, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart. Unntak vil være hvis opplysningene er gitt oss for at vi skal følge opp en sak overfor en tredjepart, og vi har ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det.

Personopplysninger om mindreårige

Antirasistisk Senter innhenter opplysninger om alder i enkelte sammenhenger, herunder i skjemaet for registrering av hendelser med rasisme og deltagere på ungdomsaktiviteter. Informasjon som omhandler mindreårige er å anse som særlig sensitiv, og vil bli behandlet i tråd med dette.

Drfiftsleverandører og databehandlere

Ulvtech er driftsleverandør for antirasistisk.no og jobbx.no. Simpleweb er driftsleverandør for agendax.no. Sjelfull er driftsleverandør for aldrimer22juli.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandørene. Antirasistisk Senters nettsider er plassert på servere i Norge.

 

Antirasistisk Senter har inngått avtale med ProFundo for drifting av database over økonomiske bidragsytere, håndtering av ulike betalingsordninger og utsendelse av fakturaer.

Statistikk

Antirasistisk Senter samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsidene. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

 

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi bruker et analyseverktøy fra Google Analytics.

 

Det føres anonymisert statistikk over deltagere på våre arrangement. Statistikken omfatter kun antall og kjønn, uten noen form for identitetsidentifikator.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Følgende informasjonskapsler brukes på nettsidene våre:

Statistikk Cookies

Antirasistisk.no bruker analyseverktøyet Google Analytics for å hente statistikk om hvordan besøkende benytter nettstedet. Google Analytics kan sette følgende cookies:

 •  «_ga» brukes til å skille brukere, cookies settes første gang en bruker besøker nettstedet og har en levetid på inntil to år.
 • «_gat» brukes til å begrense trafikken til Google Analytics, cookies har en varighet på 10 minutter.
 • «_gid» brukes til å skille mellom ulike brukere, cookies har en levetid på 24 timer.

Din nettleser sender også automatisk opplysninger til antirasistisk.no sine servere hver gang du ber om å få vist en side. Detter er for eksempel opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og din internettadresse (ip-adresse). For hver side som vises, vises i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på, osv.

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltperson. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til antirasistisk.no sine besøkende.

Tredjeparts Cookies

For å kunne dele våre artikler på Facebook og for å kunne registrere personer som bidragsytere, bruker vi tredjeparts-cookies.

 

Deling av artikler
Vår nettside bruker sosiale plugins levert av facebook.com. Disse brukes for å kunne dele våre artikler til Facebook. Ansvaret for behandling av data via slike plugins ligger hos Facebook Inc. Facebook kan sette følgende cookies:

 • «fr» brukes til å levere en rekke reklameprodukter, for eksempel sanntidsbudgivning fra tredjepartsanonser. Cookies har en levetid på tre måneder.

For merinformasjon om cookies fra Facebook

Betalingsløsning

Antirasistisk Senter har inngått avtale med Profund for drifting av databaser over økonomisk bidragsytere, håndtering av ulike betalingsordninger og utsendelse av faktura. Cookies settes når du besøker https://antirasistisk.no/stott-oss/.

 • «PHPSESSID» brukes til å identifiserer sesjonen.
 • «JSESSIONID»  kommer fra New Relic-software vi bruker for overvåkning av bl.a. ytelse.
 • «country» fra Stripe, brukes til å angir landskode bastert på IP-adressen.

For mer informasjon om cookies og formålet finner du her:

Slik administrerer du cookies

Du kan sperre for cookies og slette registrerte cookies i nettleseren din, hvis du ønsker det. Ved å velge å ikke akseptere cookies, kan du oppleve at våre nettsider ikke fungerer slik de skal. Brukeropplevelse vil også kunne bli mindre relevant.

Du kan selv bestemmer om du ønsker å akseptere eller slå av samtrykke til lagring av cookies. Følg stegene for din nettleser:

Opt-Out google analytics cookies

Deltagerlister, bestilling av foredrag, påmelding til kurs, mv.

På nettsidene kan du be Antirasistisk Senter om å holde et foredrag for din virksomhet, eller du kan melde deg på kurs og andre arrangement. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger og påmeldinger blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere organiseringen av disse. Opplysningene slettes senest ett år etter kurset/arrangementet, med mindre man har samtykket direkte til mottak av informasjon om andre arrangement.

 

For deler av tilbudet vårt, spesielt ungdomstilbudet, fører vi deltagerlister for spontant oppmøtte. Disse slettes senest ett år etter det aktuelle arrangementet.

Meld fra om rasisme

På antirasistisk.no kan du melde fra om hendelser med rasisme via et eget skjema. Du velger selv i skjemaet om du ønsker at vi skal kontakte deg eller ikke. Hvis du ønsker at vi skal kontakte deg, vil vi normalt lagre informasjonen du oppgir i et register. Hvis du ikke ønsker at vi skal kontakte deg, kan det være at informasjonen blir lagret i et avidentifisert register som brukes til statistiske formål. Du har krav på innsyn i det som registreres, og kan når som helst kreve å få det slettet.

Saksbehandling og arkiv

Antirasistisk Senter gir rådgivning og bistand i saker som gjelder rasisme og etnisk diskriminering. Til dette formålet har vi både et elektronisk arkiv og et papirarkiv.

 

Papirarkivet oppbevares i egne låsbare skap egnet for formålet. Saksdokumentene vil ofte inneholde sensitive personopplysninger. Alle saksmapper makuleres senest ett år etter at den aktuelle saken er avsluttet. Unntak vil være når videre oppfølging stadig kan være aktuelt, og vi har innhentet samtykke til videre oppbevaring.

 

Vi arbeider med å etablere et nytt elektronisk system for registrering av saker. Personvernerklæringen vil oppdateres med informasjon om dette i løpet av kort tid. Det som vil bli registrert er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som sensitive personopplysninger.

E-post og telefon

Antirasistisk Senter benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Avdelingslederen i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

 

Antirasistisk Senters medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

 

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

 

Vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer derfor alle som tar kontakt med oss til å være bevisst hva slags opplysninger man velger å sende via e-post.

Dine rettigheter

De som er registrert i et av Antirasistisk Senters systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Antirasistisk Senter ikke har adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte besvares senest innen 30 dager.

 

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler, og ikke utover lovens rammer.

Samtykke

Ved å bruke våre nettsider og andre tjenester samtykker du i at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

Endringer i erklæringen

Antirasistisk Senter forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Antirasistisk Senter. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Kontaktinformasjon

E-post: epost@antirasistisk-senter.no
Telefon: + 47 23 13 90 00
Postadresse: Storgata 25, 0184 Oslo