Kampanjelansering Antirasistisk dugnad

Målet er å synliggjøre den rasismen mange nordmenn med minoritetsbakgrunn har blitt og blir utsatt for i hverdagen

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.