Brennpunkt og «rasekrigerne»

For unge mennesker uten tilstrekkelige historiekunnskaper kan Brennpunkts dokumentar virke rekrutterende.

Ingen nazister i våre gater, ingen nazisme når vi prater!

Vi har til nå sett og hørt tilnærminger som krever at andre føyer seg for nazismens vold, selv om intensjonen er å forhindre nazisme.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.