Høyrepopulistisk støy

Å fjerne rasismeparagrafen strider mot våre internasjonale forpliktelser.

Nytt styre i Antirasistisk Senter

Manuela Ramin-Osmundsen er valgt som styreleder for det nye styret, Susanne Demou Øvergaard som nestleder. 

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.