Store norske leksikons utfordringer

Selv om Store norske leksikon villeder publikum om rasismeartikkelen, er det grunn til håp.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.