Paul Gilroy til Norge

Gilroy er en av de mest leste, siterte og innflytelsesrike postkoloniale intellektuelle i vår tid.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.