Et viktig startpunkt

Vi trenger fakta for en god diskusjon om islam i Norge. Bushra Ishaq gir oss et startpunkt – men ikke et endepunkt.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.