Marginale, men truende

Den nordiske motstandsbevegelsen er den mest ytterliggående, organiserte grupperingen vi har hatt i Norge på en del år.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.