Antisemittismen i historien. Et langtidsperspektiv

Stereotypier og angstklisjeer om jøder har overvintret skiftende sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske betingelser.

Nazigruppe forbudt i Finland

Fredag besluttet Åbo lagmannsrett å opprettholde forbudet mot den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) i Finland.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.