Tidskapsel om rasisme og røtter

– Innen jeg var ferdig med boken var det få følelser jeg ikke hadde kjent på, skriver Frida Lorentzen.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.