Fosen-saken er kolonisering og rasisme

Fosen-saken er et grelt eksempel på kontinuerlig kolonisering, og den manglende etterlevelsen av dommen er imperialistisk maktarroganse.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Det er nå 7** dager siden dommen som sa at konsesjonene og byggingen av vindkraftverket på Fosen i samisk beitemark var ulovlig ble ble avsagt i Høyesterett. Det markerer likevel ikke 700 dager med menneskerettsbrudd mot det samiske folk, kun når dette menneskerettsbruddet ble endelig stadfestet.

Antirasistisk Senter støtter Fosen-aktivistenes kamp for rett til samiske beitemarker og opprettholdelse av samisk kultur, språk og folk

Det er en fortsettelse av århundrer med folkemord, undertrykkelse, åpen og senere fordekt assimileringspolitikk. I seg selv er vindkraftanlegget på Fosen et brudd på Urfolkskonvensjonens bestemmelser om bruksrett til land. Vi mener det også er et brudd på Rasediskrimineringskonvensjonens artikkel 5 om likeverdig behandling av domstol eller avgjørende organer. Selvom domstolen uavhengig av regjeringen her har vært rettferdig i sin behandling har den ingen tvangsmidler ovenfor Regjeringen, som her øoverser en dom fra landets øverste domstol. At Staten tar seg til rette mot lov og dom er ikke en rettsstat verdig, og den norske stat gjør sjelden det. Nettopp her ligger forskjellsbehandlingen, den norske stat har en historie med å ta seg til rette på tross av samiske interesser.

Denne koloniseringen er den samme vi ser av urfolks land i Nord- og Sør-Amerika, vi har sett Dakota Pipeline og avskoging og industri i Sør-Amerika som driver urfolk fra deres landområder. Dette bygger på rasistisk tankegods om en gudegitt rett til å ta seg til rette mot folkegrupper man i de diskrediterte biologisk raseteoriene anså som mindre utviklet og usiviliserte. Det er den samme ideologien som lå bak koloniseringen av og folkemord i Amerika, Australia, Asia og Afrika, og handelen med slavebundne afrikanere.

Antirasistisk Senter støtter Fosen-aktivistenes kamp for rett til samiske beitemarker og opprettholdelse av samisk kultur, språk og folk, vi mener det er en skamplett på den norske rettsstat og et tydelig utslag av rasisme når lov og dom ikke er tilstrekkelig for å få sin rett.

 

Foto: Torjus Thesen/Natur og Ungdom (https://flic.kr/p/2p8WsSF)

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.