Arkiv

Årsrapporter – samleside

Her er en oversikt over alle Antirasistisk Senters årsrapporter i perioden 2007-2016.

Antirasistisk senters årsrapport 2015

Les senterets rapport for året 2015.

Antirasistisk senters årsrapport 2013

Les Antirasistisk senters rapport fra året 2013.

Høyreekstremisme i Norge – Trender og utvikling

Rapporten bygger videre på rapporten fra 2012, med oppdaterte beskrivelser og analyser.

Antirasistisk senters årsrapport 2012

Les Antirasistisk senters rapport fra året 2012.

Antirasistisk senters årsrapport 2011

Les Antirasistisk senters rapport fra året som gikk.

Om trakassering av muslimer og innvandrere etter eksplosjonen i Regjeringskvartalet 22.07.2011

Vi har forsøkt å danne oss et bilde av hva som skjedde i perioden mellom eksplosjonen i regjeringskvartalet 22. juli og frem til det ble løsnet skudd på Utøya.

Tilreisende rom i Oslo

Vi ønsker å gi et bilde av hvordan tilreisende rom tas imot i Oslo.

Håndbok i Antidiskrimineringsarbeid for Frivillige Organisasjoner

Her kan du leste første del av håndboken, som inneholder veiledning for kursholdere.

Høyreekstremisme i Norge

Les Antirasistisk Senters rapport om høyreekstremisme i Norge 2011.

Håndbok i Antidiskrimineringsarbeid for Frivillige Organisasjoner

Dette er andre del av håndboka. Del 2 inneholder nasjonal lovgivning, EU-lover og direktiver, samt andre internasjonale rettsinstrumenter på antidiskriminering og likestilling.

Antirasistisk Senters årsrapport 2010

I 2010 fokuserte Antirasistisk Senter blant annet på papirløses rettigheter, kampen mot islamofobi, arbeidsmarked og uteliv.

Skyggerapport til FNs rasediskrimineringskomité 2010

Les skyggerapport til FNs rasediskrimineringskomité 2010.

Antirasistisk Senters årsrapport for 2009

Dette var året hvor Siv Jensen trakk muslimfrykten enda et hakk lenger gjennom uttrykket «snikislamisering»

Antirasistisk Senters årsrapport 2008

I 2008 feiret Antirasistisk Senter sitt 30-års jubileum.

Antirasistisk Senters årsrapport 2007

2007 var et år med synlig rasisme i Norge. Både Antirasistisk Senter og Agenda X fikk ny leder.