23 Aug 2023 | 

Rapport: Ytre høyre i Norge 2023

Hatem Ben Mansour

Redaktør

Antirasistisk Senter lanserer rapporten – Ytre høyre i Norge 2023 -Antirasistisk Senter 15.08.2023

Antirasistisk Senters rapport som ble lansert for fullt lokale og fikk mye oppmerksomhet under Arendalsuka er nå tilgjengelig digitalt.

Forord

I denne rapporten tar Antirasistisk Senter for seg de ulike høyreradikale og høyreekstreme aktørene i Norge. Noen av disse er
medlemsorganisasjoner, noen er politiske partier, mens andre er løse nettverk på internett sammensatt av personer med et felles verdisyn. Men det disse har til felles er en konspiratorisk oppfatning om at såkalte europeiske eller vestlige verdier er under angrep. Hva disse verdiene betyr for disse ulike gruppene kan variere noe, og hvor dette angrepet kommer fra er det også ulike oppfatninger om, men samrøret mellom disse gruppene blir stadig tydeligere. Særlig ble dette samrøret tydelig under pandemien der mange av disse fant sammen i motstanden mot myndighetenes tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. I tillegg til disse ideologiske aktørene har vi alternative medier som Document.no, Alternativ Media og andre som fungerer som talerør for personer og organisasjoner med et konspiratorisk verdenssyn. I Norge har det i nyere tid vært flere forsøk på å kopiere ulike nordiske og europeiske bevegelser med manglende hell. Eksempler på disse er Soldiers of Odin som oppsto i Finland. Dette endte opp som et lite blaff i Norge grunnet inkompetanse og interne stridigheter blant de
involverte. Pegida ble også forsøkt dannet av den tidligere læreren Max Hermansen. Etter en marsj i januar 2015 døde bevegelsen ut i løpet av våren samme år og fungerer i dag mest som en side på Facebook. Etter valget av Donald Trump som president i USA i 2016, kom det en liten bølge av såkalte sofistikerte alt-rightere, eller alternativhøyre, inspirert av den hvite nasjonalisten Richard Spencer. Bevegelsen inspirerte lignende grupper, men hadde en kortvarig popularitet.

Aktørene som er omtalt i denne rapporten er fortsatt aktive den dag i dag selv om noen har sitt utspring fra bevegelser og organisasjoner som i dag ikke eksisterer. Høyreradikale høyreekstreme er i enkelte tilfeller transnasjonale. Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) stammer fra sammenslutningen av den danske gruppen Stopp Islamiseringen av Danmark og engelske anti-islam-aktivister. Den nordiske motstandsbevegelsen er aktiv i Norge, Sverige, Finland, Danmark og til dels Island. Til slutt har terrorangrepene til Breivik inspirert flere andre ekstreme høyreaktivister. Blant disse er Philip Manshaus og de to skoleangrepene i Eslöv og Kristianstad i Sverige og Brenton Tarrant i New Zealand.

I akademisk litteratur skiller man mellom den radikale høyresiden og det ekstreme høyre for å skille mellom ikke-voldelige og voldelige aktører. Den radikale høyresiden er ofte kraftig mot innvandring og opptatt av nasjonalisme, men ønsker å operere innenfor demokratiske rammer og endre systemet innenfra. Det ekstreme høyre, det vil si eksplisitt rasistiske og antisemittiske voldsaktører som foreslår at demokrati bør erstattes og mener vold er et legitimt middel for å oppnå endring.

Formålet med denne rapporten er å gi en grundig gjennomgang av hvilke aktører som er aktive på den radikale og ekstreme høyresida, kartlegge samrøret mellom disse aktørene og komme med anbefalinger til hvordan storsamfunnet skal møte dette.

Ytre høyre i Norge 2023 -Antirasistisk Senter 15.08.2023

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.