6 Dec 2023 | 

“Første gang jeg ble stoppet av politiet var jeg bare 12 år”

Les Redd Barna og Antirasistisk Senters rapport om hvordan ungdom opplever etnisk profilering og negative møter med politiet.

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.