1 Feb 2024 | 

Stigeråsen skole i Skien fikk Benjaminprisen for 2023

Antirasistisk Senter gratulerer!

Maria Wasvik

Redaktør

Maria Wasvik

Redaktør

Stigeråsen skole på Gulset i Skien mottok tirsdag 30. januar Benjaminprisen for 2023 for helhetlig og systematisk arbeid mot rasisme og diskriminering.

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av nynazister da han var 15 år gammel.

Stigeråsen skole er en barneskole, men som flere påpekte er Stigeråsen “mer enn en skole”. Juryen fremhever at skolen har jobbet systematisk og godt med å inkludere hele lokalmiljøet og bydelen i arbeidet.

Skolen har gjennom flere år jobbet med å skape både et godt skolemiljø og et godt nærmiljø gjennom tett samarbeid med Gulset IF, det lokale idrettslaget, Skien kulturskole og FAU. Skolen låner ut lokaler gratis, selskapslokalet the Grounder, som kan lånes til bursdager og andre sammenkomster, og til Stigeråsen Aktivitetsklubb, SAK, som er åpen utenom skolens åpningstider. Dette bidrar til å skape innenforskap, utjevning av forskjeller og god integrering for nyankomne i lokalsamfunnet.

Stigeråsen skole har dessuten en egen elevdrevet klesbutikk, Finders keepers, der elever kan få gratis utstyr til diverse anledninger.

Dagen for overrekkelsen ble markert med en omvisning på skolen etterfulgt av et fullspekket program i skolens gymsal, der samtlige av skolens elever og ansatte deltok på scenen.

Tilstede ved overrekkelsen var kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Skien Marius Roheim Aarvold (H), representanter for Skien kommune, representanter for HL-senteret og sekretariatet for Benjaminprisen, samt juryen for Benjaminprisen.

 

Juryen for Benjaminprisen består av representanter for HL-senteret, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen og Sametinget.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.