1 May 2024 | 

JobbX om 1. mai og veien fremover

På denne dagen, den første dagen i mai, ser vi tilbake på historien og hedrer kampen for rettferdighet og bedre arbeidsforhold.

Shadi Ghanfili

Skribent

Shadi Ghanfili

Skribent

I Norge har 1. mai vært mer enn bare en helligdag; den har vært et symbol på arbeiderbevegelsens kamp og seier. Arbeiderbevegelsen har ikke bare ført til bedre arbeidsforhold og rettigheter for arbeiderne, men har også bidratt til å forme samfunnet vårt på en grunnleggende måte. Den har gitt fordeler for samfunnet som helhet, for bedriftene som opererer i det, for enkeltindivider og har ledet vei for internasjonale standarder for arbeidsliv og menneskerettigheter.

Vi må innføre konkrete tiltak for inkludering, mangfold og likestilling på arbeidsplassen.

I dag feirer vi vår historie og alt vi har oppnådd, men vi retter også blikket mot veien fremover, mot fremtidens muligheter. Arbeidslivet er ryggmargen til ethvert samfunn. Det er her drømmer realiseres, vekst skjer, og fremtiden formes. JobbX understreker viktigheten av å forene våre krefter – som samfunn, arbeidsgivere, politikere og fagbevegelse – for å forme en fremtid som er rettferdig, inkluderende og vellykket for alle.

For å oppnå dette må vi gå fra ord til handling. Vi må innføre konkrete tiltak for inkludering, mangfold og likestilling på arbeidsplassen. Det betyr å sikre at representasjonen av befolkningen speiles på alle nivåer og i alle sektorer, det betyr å modernisere våre rekrutteringspraksiser i takt med tiden vi er i, det betyr å standardisere våre karriereutviklingspraksiser og øke vår kompetanse om hvordan vi håndterer diskriminering på arbeidsplassen.

Potensialet som ligger i disse handlingene, er enormt. Et samfunn der mangfold blir verdsatt og inkludering er normen, vil ikke bare føre til økt rettferdighet og verdighet for alle, det vil også føre til mindre belastning på velferdssystemet, utvikling og modernisering av arbeidslivet og dermed konkurransefortrinn internasjonalt. Et samfunn der alle har like muligheter og forutsetninger til å lykkes, vil være et samfunn som er rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter med styrke og utholdenhet.

Potensialet som ligger i disse handlingene, er enormt.

Nå, mer enn noen gang, med alt som skjer i verden – ustabilitet, polarisering og usikkerhet – kan og bør Norge som nasjon bruke sitt potensial til å styrke samfunnet, gjennom å bruke arbeidslivet som et springbrett til en stabil posisjon, både nasjonalt og internasjonalt.

Nå er det på tide at vi handler, og handler sammen.

For er det noe historien til 1. mai har lært oss, er det hvor mye vi kan få til gjennom samarbeid. La oss gå sammen, offentlig og privat sektor, frivillige organisasjoner og fagbevegelse, for å skape en fremtid der vi som nasjon står sterkt i fremtidens utfordringer.

Glad 1 mai ønsker JobbX!

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.