22 Apr 2024 | 

Hatem Ben Mansour slutter på Antirasistisk Senter

Antirasistisk Senters daglige leder, Hatem Ben Mansour, takker av etter to år.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Hatem ble ansatt som nestleder i 2022. Han ble deretter først konstituert daglig leder i en periode før han gikk inn i stillingen. Hatem har ledet Senteret i en endringsfase – både med tanke på organisasjonen og det norske samfunnet. Perioden har vært preget av sterk polarisering i det offentlige ordskiftet, grove rasistiske ytringer og betydelig aktivitet i høyre ekstremistiske miljøer. Han har mobilisert grasrota til samlet innsats mot rasisme og vært med i mange debatter. Den siste tiden har han viet mye tid til jubileumsårets ulike arrangementer, aktiviteter og tiltak.

Hatem har jobbet høyt og lavt, lange dager, nasjonalt og internasjonalt, alene og i samspill med andre organisasjoner, i medgang og motgang. Styret vil takke Hatem for den innsatsen han har lagt ned i arbeidet.

 

Garima Singh inntrer som fungerende leder inntil ny daglig leder er ansatt.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.