27 Feb 2024 | 

Lokal flyktningpolitikk handler også om demokratiet vårt og verdiene våre

Hatem Ben Mansour

Redaktør

Statsminister Støre skal ha honnør for å reagere raskt da Drammen kommunestyre fikk flertall for et vedtak om å kun ta imot ukrainske flyktninger. Støre understreket det åpenbare, at dette er brudd på diskrimineringsloven. Han burde fått støtte fra alle partier som tradisjonelt har stått for et tydelig menneskerettslig engasjement, som f. eks Høyre og Krf.

Spørsmålet Drammen kommunestyre skulle ta stilling til, er enkelt. Det handler om bosetting av flyktninger. Spørsmål om flyktningenes nasjonalitet og familiesituasjon er ikke relevant. Heller ikke flyktningenes funksjonsnivå eller kjønn. Hadde Drammen kommune vedtatt at de kun ønsket å bosette menn fordi de er lettere å integrere enn kvinner, hadde reaksjonene ikke latt vente på seg.

Drammen kommunestyres vedtak er ikke bare diskriminerende, det er også rasistisk.

Vi vet at FrP i flere år har vært på frierferd til alle de store partiene, men særlig til Høyre og KrF. Kanskje er vedtaket i Drammen kommunestyre bare begynnelsen. Kanskje er vedtaket også et eksempel på hvor langt noen partier er villig til å gå for å vinne valget. Vi har sett det samme i flere andre land i Europa. Det blåser en kraftig høyrevind over regionen. Dårlig behandling av flyktninger og våre menneskerettslige forpliktelser ser i økende grad ut til å være den prisen flere av partiene er villige til å betale.

Drammen kommunestyres vedtak er ikke bare diskriminerende, det er også rasistisk. Både i debatten før, og i selve vedtaket, lyser det gjennom at det ikke bare er ukrainere kommunen vil hjelpe, men at man også vil unngå flyktninger fra Afrika og Asia. Vi kjenner igjen FrPs retorikk som kategoriserer menneskers verdi etter landbakgrunn. Ingen overraskes lenger av rasisme fra lokalpolitikere i FrP.

Men vi forventer noe annet av de etablerte partiene. Få ville tidligere trodd at Høyres leder ville gå i forsvar av et vedtak som både Likestillings- og diskrimineringsombudet og kommuneadvokaten selv mener er diskriminerende. Dette høres ut som FrPs strategi, og grupperinger til høyre for dem, som skamløst rører i grumsete holdninger hos velgerne for å vinne mer oppslutning.

Antirasistisk Senter gjenkjenner høyreekstremt tankegods i retorikken til de etablerte partiene.

Vårt demokrati og våre verdier står på spill. Antirasistisk Senter gjenkjenner høyreekstremt tankegods i retorikken til de etablerte partiene. Vi har sett det samme skje i Italia, i Tyskland og i Sverige

Utviklingen krever handling. Vi står foran et viktig stortingsvalg i 2025 som også blir et avgjørende verdivalg. Vi må være forberedt på flere slike utspill i lokalpolitikken.  

Norge kan prise seg lykkelig over at den politiske ledelsen, inklusive Høyre, sto samlet i mellomkrigsårene og derfor klarte å styre klar av den fascistiske bølgen som feide gjennom Europa. Den tverrpolitiske motstanden mot fascismen sørget for at høyreekstreme holdninger og nazismen sto svakere politisk i Norge da krigen kom, enn i mange andre europeiske land. Det er derfor ikke første gang vi er i en alvorlig situasjon som krever at vi slår ring om våre verdier og vårt demokrati.

Antirasistisk Senter håper dagens Høyre og andre tradisjonelle konservative partier er seg sitt ansvar bevisst, og tar tydelig avstand til høyrepopulister og høyreekstreme fremstøt så vi gjennom et bredt tverrpolitisk samarbeid kan stoppe den frammarsjen av fascistisk tankegods som vi ser i store deler av Europa.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.