13 May 2024 | 

Kommentar til NRKs serie «Sønner av Norden»

Sofia Rana

Sofia Rana er rådgiver på høyreekstremisme ved Antirasistisk Senter.

Skribent

Antirasistisk Senter registrerer at det kommer rettmessig kritikk av NRK serien «Sønner av Norden». Serien ble lansert før påske, med fire episoder der journalisten Martha Antonette Solli tar et dypdykk i høyreekstreme miljøer. Slike serier dukker stadig opp med et par års mellomrom på ulike medier og statskanalen er intet unntak.

Problemet oppstår når noen av disse mediene ender opp med å fungere som mikrofonstativ og talerør for de høyreekstreme. De høyreekstreme intervjuobjektene får satte premissene for hva slags eksponering og spørsmål de skal få underveis i filmingen. Journalisten fikk liten, eller ingen mulighet til å utfordre de unge mennene på deres syn på nasjon, rase og flerkultur.

Problemet oppstår når noen av disse mediene ender opp med å fungere som mikrofonstativ og talerør for de høyreekstreme.

I serien tas fenomenet med Active Clubs opp. Det er såkalte fight clubs der fascister møtes og trener på kampsport, oppholder seg i naturen, spiller sjakk og diskuterer politikk og ideologi. Man blir opplyst om at mange av deltakerne tidligere har vært aktive i Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM)

Fenomenet med kampsport og ideologisk opplæring er ikke noe nytt. Dette har blitt gjort i en årrekke i DNM. Det vi bør være bekymret for er at da DNM har visse krav til innmelding og aktiv deltagelse i organisasjonen, kan det virke som active clubs har en lavere terskel for hvem som tas inn i varmen. Da er også sjansen for å rekruttere yngre sårbare på jakt etter tilhørighet større når dette ukritisk blir vist frem.

I dette tilfellet fungerer tre av fire episoder som ren rekrutteringspropaganda da journalisten ikke stiller noen kritiske spørsmål

Det er viktig å tilgjengeliggjøre informasjon om høyreekstreme grupper, organisasjoner og personer og deres metoder. Men vi mener det må gjøres uten at de blir fremstilt på en fordelaktig måte. I dette tilfellet fungerer tre av fire episoder som ren rekrutteringspropaganda da journalisten ikke stiller noen kritiske spørsmål, og heller nikker forståelsesfullt når enkelte av nasjonalsosialistene fremlegger sitt syn på innvandring, rase, hvithet og kultur. Refleksjonen over hvorfor dette kan være problematisk kommer først i siste episode. Hvis man da ikke har giddet å se hele serien så henger dette i løse lufta.

Spaltist i Klassekampen Anne Bitsch kom med en betimelig kritikk av NRK etter lanseringen av denne serien. Bitsch påpeker mangel på kritiske spørsmål til de høyreekstreme intervjuobjektene om holocaust, innvandring, rase og nasjon. I tillegg stiller Bitsch spørsmål ved programlederens forundring over at ingen som deltok i dokumentaren er sosiale tapere, men heller stolte unge menn som er klare til kamp. Bitsch har rett i at denne konklusjonen fungerer som reklame for høyreekstreme bevegelser. Det kan i verste fall fungere rekrutterende. Vi stiller oss bak denne kritikken.

NRK burde ha lært av sine tabber.

I den første episoden av serien blir en ung mann som er opptatt av trening, kosthold og nasjonalisme intervjuet. Man får inntrykk av at han bor i en stilig leilighet og lager bananpannekaker på kjøkkenet som han serverer programlederen. Det som ikke blir avslørt er at intervjuet egentlig foregår på et hotellrom i Fredrikstad. Dette er noe som bør informeres om. Det er unødvendig å fremstille høyreekstreme som noe mer suksessfulle enn de egentlig er. Et annet eksempel på denne normaliseringen er det unge finske paret tilhørende blåsvartbevegelsen som skal på nazikonsert. Under konserten heiles det, paret tenker ikke noe spesielt om dette. De er der for å nyte konsert. Senere i episoden skal de handle babytøy. De kjøper ikke klær med bilde av en mørk baby på innpakningen. Det er ingen kritiske spørsmål fra journalisten.

NRK bar i sin tid frem den høyreekstreme Hans Lysglimt Johansen til kjendisstatus ved å bruke han som en morsom Trump-tilhenger under den amerikanske valgkampen i 2016. Uten denne plattformen og mediedekningen hadde ikke offentligheten blitt utsatt for denne mannen og hans rasistiske ideologi. NRK burde ha lært av sine tabber.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.