- STØTT OSS -

Ønsker du å støtte vårt arbeid?

Hat trenger motstand – din støtte gjør kampen mulig!

Vi i Antirasistisk Senter mister nå vår største inntektskilde. I en tid hvor rasisme, fordommer, hat og ekstremisme framstår som større trusler enn på lenge, står Antirasistisk Senter overfor en dramatisk reduksjon av virksomheten vår. Dette kan vi ikke leve med.

Mange nordmenn med minoritetsbakgrunn opplever at deres tilhørighet i dette samfunnet er under press. Alt for mange barn og unge opplever rasisme og etnisk diskriminering som en del av oppveksten, noe som er med på å forme deres liv. Vi mener det i høyeste grad er behov for en organisasjon som tar disse opplevelsene på alvor.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som siden 1984 har arbeidet mot rasisme og for inkludering. Vi driver holdningsarbeid, bistår personer som blir utsatt for rasisme og etnisk diskriminering, kartlegger rasisme og etnisk diskriminering, motarbeider ekstreme miljøer, og driver et omfattende ungdomsarbeid gjennom våre to ungdomsavdelinger.

Takk til alle som ser behovet for en sterkere, ikke svakere, innsats mot hatet!