- STØTT OSS -

Ønsker du å støtte vårt arbeid?

NEI til rasisme – din støtte gjør kampen mulig!

 

 

Skattefradrag

Antirasistisk Senter er godkjent som organisasjon etter skattelovens §6-50. Dette medfører at hvis noen ønsker å gi en gave til oss, vil denne gaven kunne trekkes fra på skatten. Gaven må være på minst kr 500 og maksimalt kr 30 000 for å få skattefradrag. I så fall må vi også motta din adresse og ditt personnummer (11 siffer), alternativt organisasjonsnummer. Vi sender en fortegnelse over alle givere til skatteetaten. Alle opplysninger behandles konfidensielt.