- STØTT OSS -

Ønsker du å støtte vårt arbeid? Bidrag kan gis til

89237

eller

5017 05 08790

Det er mulig å merke støtten med et av de spesifikke formålene vi arbeider med som:

  • Rasisme/etnisk diskriminering

  • Ungdomsarbeid

  • Høyreekstremisme

  • Ungdomsledighet

  • Asyl- og innvandringspolitikk

Antirasistisk Senter er godkjent som organisasjon etter skattelovens §6-50. Dette medfører at hvis noen ønsker å gi en gave til oss, vil denne gaven kunne trekkes fra på skatten. Gaven må være på minst kr 500 og maksimalt kr 12 000 for å få skattefradrag. I så fall må vi også motta din adresse og ditt personnummer (11 siffer), alternativt organisasjonsnummer. Vi sender en fortegnelse over alle givere til skatteetaten. Alle opplysninger behandles konfidensielt.