- STØTT OSS -

Hat trenger motstand – din støtte gjør kampen mulig!

Stor takk til alle som allerede støtter oss!

I en tid hvor rasisme, fordommer, hat og ekstremisme framstår som større trusler enn på lenge, trenger vi å styrke innsatsen vår. Til det trenger vi din hjelp!

Mange nordmenn med minoritetsbakgrunn opplever at deres tilhørighet i dette samfunnet er under press. Alt for mange barn og unge opplever rasisme og etnisk diskriminering som en del av oppveksten, noe som er med på å forme deres liv.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som siden 1984 har arbeidet mot rasisme og for inkludering. Vi driver holdningsarbeid, bistår personer som blir utsatt for rasisme og etnisk diskriminering, kartlegger rasisme, motarbeider ekstreme miljøer, og driver et omfattende ungdomsarbeid gjennom våre to ungdomsavdelinger. Du kan lese mer om arbeidet vårt her.

Du kan vippse din støtte til 89237, eller bruke bankkonto 5017 050 8790.

Takk til alle som ser behovet for en sterkere innsats mot rasisme, fordommer og hat!