23 Jan 2019 | 

Antirasistisk Senter trenger din støtte!

Vi trenger din støtte for å kunne styrke arbeidet vårt!

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

I en tid hvor rasisme, fordommer, hat og ekstremisme framstår som større trusler enn på lenge, trenger vi å styrke innsatsen vår. Til det trenger vi din hjelp!

Gå hit for å gi en enkeltdonasjon til arbeidet vårt!

Takk for at du står sammen med oss i kampen mot rasisme, fordommer og hat!

Mer om oss

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som siden 1984 har stått opp mot rasisme og diskriminering, og for et samfunn preget av inkludering og likestilling. Vi driver holdningsarbeid, bistår personer som blir utsatt for rasisme og etnisk diskriminering, kartlegger rasisme og etnisk diskriminering, motarbeider ekstreme miljøer, og driver et omfattende ungdomsarbeid gjennom våre to ungdomsavdelinger.

Senteret består av fire avdelinger:

Fagpolitisk avdeling driver et bredt antirasistisk arbeid. Dette inkluderer blant annet et omfattende holdnings- og informasjonsarbeid, kartlegging av rasisme og etnisk diskriminering, bistand til enkeltpersoner som har blitt utsatt for rasisme og etnisk diskriminering, kartlegging av og og innsats mot ekstreme miljøer, en nettressurs for skoleverket (aldrimer22juli.no), bidrag i høringsprosesser om politikkutvikling overfor berørte grupper, og oppfølging av Norges overholdelse av FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Agenda X er et ressurssenter for ungdom som i 2018 feiret sitt 20-årsjubileum. Agenda X jobber for at ungdom skal ha innflytelse på egne liv, og det er ungdommene som planlegger og bestemmer aktivitetene. Agenda X har blant annet Åpent hus hver tirsdag, Ungdommens medie- og litteraturhus, et profesjonelt lydstudio, kreative verksteder, og en stor, årlig sommerleir på Hove utenfor Arendal. I løpet av ett år er det omkring 1300 ulike ungdommer, de fleste fra Oslo Sør/Øst og Akershus, som bruker tilbudet vårt.

JOBB X karrieresenter for unge er et pedagogisk tilbud med overordnet mål om å forebygge fattigdom og arbeidsledighet. Aktivitetene er gratis for unge, og et lavterskeltilbud for alle unge som trenger oss. Avdelingen ble opprettet i 2004, og har siden den gang hatt fokus på at flest mulig av dem som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet. I løpet av ett år er det ca. 800 unge som bruker tilbudet vårt.

Rådgivningskontoret bistår enkeltpersoner som har blitt utsatt for rasisme eller etnisk diskriminering, og har eksistert nesten like lenge som Senteret. I løpet av et år gir vi råd eller konkret bistand til omkring 150 personer.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.