23 Feb 2015 | 

Det flerkulturelle Norge er en berikelse

“Nestlederen i regjeringspartiet Fremskrittspartiet, Per Sandberg, mener at det flerkulturelle Norge har spilt fallitt. Han tar feil.” Leder i Aftenposten 23. februar.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.