12 Apr 2019 | 

Historisk æresdom i Høyesterett

Høyesteretts dom bør ha en signaleffekt til personer som ønsker å tvinge reaksjonære verdinormer på egne barn.

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.