11 Feb 2020 | 

Høring: Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan

Les høringssvaret fra DiMe, herunder Antirasistisk Senter, her.

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.