4 Mar 2015 | 

Informasjonsbrosjyre om Norsk Forbund for Utviklingshemmede – rettet mot personer med minoritetsbakgrunn på 6 ulike språk‏

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NF) har via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fått midler til et prosjekt rettet spesielt mot personer med utviklingshemning og deres pårørende med minoritetsbakgrunn. Gjennom prosjektet har de utarbeidet en informasjonsbrosjyre om sitt arbeid og oversatt denne til somalisk, urdu, arabisk, samisk og engelsk. I tillegg finnes den på norsk. Brosjyren er på klarspråk, med lite tekst og mange bilder.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.