30 Apr 2021 | 

“Innvandrersmitte”

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Det er veldig, veldig vanskelig å være enig med ordføreren i Drammen om at “innvandrersmitte” er et nøytralt begrep, slik hun påstår som svar på et spørsmål fra lokalpolitiker Tony Burner (SV). Jeg har ingen grunn til å tro at ordføreren i Drammen selv har ment noe galt med begrepet, men jeg håper både hun og andre som bruker det, tenker gjennom dette én gang til.

Det er viktig å huske dette: Å knytte minoritetsgrupper opp mot sykdom og spredning av smitte, blir raskt en veldig potent form for fordom. Selvsagt skal man kunne snakke om smitte også blant personer med minoritetsbakgrunn, men man bør være veldig forsiktig med et begrep som både er sveipende og egnet til å gi ladede assosiasjoner.

Man bør være veldig forsiktig med et begrep som både er sveipende og egnet til å gi ladede assosiasjoner.

Hvis man tar den såkalte jødetesten på begrepet, blir problemet raskt tydelig. Begrepet er, for å si det mildt, egnet til å bli både misforstått og misbrukt.

Innvandrere flest er ikke smittebærere, og innvandrere er ikke årsaken til smitten. Vi vet at det er en del der ute som er rede til å omfavne forestillinger om noen grupper av medmennesker som farlige. Da bør de av oss som ønsker et inkluderende samfunn uten rasisme, unngå begreper som noen vil lese slik.

Det er også et begrep som omtaler store og sammensatte deler av befolkningen som om de nærmest utgjør en egen, homogen gruppe. Menneskene det er snakk om utgjør ikke én gruppe, verken i smittesammenheng eller stort sett noen annen sammenheng. Det blir også feil å sammenligne det med et begrep som “importsmitte”, som viser til en handling, ikke til en gruppe mennesker.

Menneskene det er snakk om utgjør ikke én gruppe, verken i smittesammenheng eller stort sett noen annen sammenheng.

I sum: Helsemyndighetene må kunne analysere hvordan smitten opptrer i samfunnet, men verken debatten eller politikken blir bedre av sveipende begrep som dette.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.