10 Mar 2015 | 

Kampen mot høyreekstremisme i Norge og Norden

Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp og Stiftelsen Internasjonalt Hus ønsker velkommen til en todagerskonferanse om kampen mot høyreekstremisme i storsalen på Litteraturhuset i Oslo.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp og Stiftelsen Internasjonalt Hus ønsker velkommen til en todagerskonferanse om kampen mot høyreekstremisme i storsalen på Litteraturhuset i Oslo.

Den første dagen vil ha fokus på Norge etter 22. juli. Hva er situasjonen? Hva har vi gjort riktig etter 22. juli? Hva har vi ikke gjort som vi burde ha gjort? Og først og fremst: Hva trenger vi å gjøre framover? Den andre dagen vil ha fokus på utviklingen i Norden, med innledere fra våre naboland.

Arrangementet er gratis, og det er ingen påmelding. Det serveres en enkel lunsj begge dager.

 

Program:


Onsdag 29. april:

Status etter 22. juli i arbeidet mot høyreekstremisme i Norge, og veien videre

 

Konferansier: Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

09.30:    Velkomst ved Kathrine Raadim, fung. generalsekretær i Norsk Folkehjelp


Situasjonen i dag

09.45     Shoaib Sultan, rådgiver med fokus på ekstremisme, Antirasistisk Senter

10.05     Kristian Bjørkelo, Universitetet i Bergen

10:30     Pause


Hva bør gjøres – og hva bør ikke gjøres?

10.45     Mani Hussaini, leder, AUF

11.00     Jacob Ravndal, forsker, Forsvarets forskningsinstitutt

11.15     Kjetil Stormark, journalist, forfatter av “Da terroren rammet Norge”

11.30     Sylo Taraku, generalsekretær, Likestilling, integrering, mangfold (LIM)

11.45     Lunsj (det serveres en enkel og gratis lunsj)

12.30     Panelsamtale med innlederne, med spørsmål fra salen. Ordstyrer: Håkon Ødegaard, kommunikasjonsleder, Norsk Folkehjelp

13.30     Pause


Status for regjeringens arbeid

13.50     Laila Bokhari, statssekretær ved statsministerens kontor


Panelsamtale: Status etter 22. juli

14.15     Hva har vi gjort riktig i arbeidet mot høyreekstremisme? Hva har vi ikke gjort som vi burde ha gjort? Og først og fremst: Hva trenger vi å gjøre framover?

  • Laila Bokhari, statssekretær ved statsministerens kontor
  • Trond Henry Blattmann, tidl. leder, Støttegruppa 22. juli
  • Harald Stanghelle, politisk redaktør, Aftenposten
  • Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder, Justiskomiteen
  • Eirik Øwre Thorshaug, politisk rådgiver i Arbeiderpartiets utenriks- og forsvarsfraksjon, tidl. statssekretær i Justisdepartementet
  • Ordstyrer: Håkon Ødegaard, kommunikasjonsleder, Norsk Folkehjelp

15.15     Spørsmål fra salen

15.45     Slutt

 

Torsdag 30. april:

Situasjonen i Norden: Overblikk og utfordringer

 

Konferansier: Håkon Ødegaard, kommunikasjonsleder, Norsk Folkehjelp

10.00     Velkomst ved Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter


Et overblikk

10.10     Kampen mot hatet. Mustafa Can, forfatter


Sverige

11.00     Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, tidl.korrespondent i Brussel for Sveriges Radio, tidl. samfunnssjef i Expressen

11.25     Peter Sundin, handläggare, brottsförebyggande Centrum i Värmland

11.50     Lunsj (det serveres en enkel og gratis lunsj)


Danmark

12.30     Rune Engelbreth Larsen, idéhistoriker, kommentator i Politiken, styremedlem i danske PEN, forfatter av flere bøker som berører høyreekstremisme, integrering og ytringsfrihet

12.55     Rikke Peters, post doc, Institut for Æstetik og kommunikation, Aarhus Universitet


Finland

13.20     Jacob Ravndal, forsker, Forsvarets forskningsinstitutt

13.45     Pause


Panelsamtale: Utfordringer og gode strategier

14.00     Mustafa Can, Willy Silberstein, Peter Sundin, Rune Engelbreth Larsen, Rikke Peters, Jacob Ravndal, John Færseth (forfatter). Ordstyrer: Ervin Kohn, nestleder kommunikasjon, Antirasistisk Senter

15.00     Spørsmål fra salen

15.20     Veien videre. Jonas Gahr Støre, leder, Arbeiderpartiet

15.45     Avslutning ved Petter Gilsvik, nordisk prosjektleder, Stiftelsen Internasjonalt Hus

 

Konferansen er støttet av Fritt Ord

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.