Ny nettside skal få bukt med antisemittisme

Kunnskap og kjennskap er fundamentalt i forebyggingen av frykt og fordommer, sier Ervin Kohn.

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Nettsiden Jødedommen.no er en del av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme som ble lansert i 2016, og er laget som et ledd i Informasjonstiltak mot antisemittisme, et prosjekt utarbeidet av Det Mosaiske trossamfunn i Norge. På siden finner du informasjon om jødedommen slik den praktiseres blant norske jøder sett innenfra: Den viser blant annet videoer av norske jøder som forteller om sitt jødiske liv:

– Opp gjennom tidene har det vært skapt mange myter om jøder. En forestilling jeg selv ble konfrontert med som barn, var at jødiske samfunn søkte å isolere seg. Vi var eksklusive, partikulære, og så på oss selv som bedre enn andre, sier Ervin Kohn. Han er forstander i det Mosaiske trossamfunn i Norge, og jobber til daglig som 2. nestleder ved Antirasistisk Senter.

Han ser nettsiden som en god mulighet til å kontre fordommer med kunnskap:

– Det utadrettede arbeidet som når stadig flere i storsamfunnet er en effektiv måte å få bukt med myter og fordommer. Dette er et nettsted som utelukkende skal bidra til økt kunnskap om jødedommen og jødisk liv i Norge, sier Kohn.

To av tre jøder sier det hender at de skjuler sin religiøse tilhørighet i frykt for negative holdninger.

Ifølge en rapport Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) lanserte i fjor, svarer 70 prosent av de jødiske respondentene at antisemittisme er blitt mer utbredt de senere år, og to av tre sier det hender at de skjuler sin religiøse tilhørighet i frykt for negative holdninger. Kohn mener siden er et viktig bidrag i forebyggingen av antisemittisme, og håper så mange som mulig vil ta det nye læringsverktøyet i bruk:

–  Kunnskap og kjennskap er fundamentalt i alt forebyggingsarbeid og særlig i forebygging av frykt og fordommer. Den som ønsker å få gehør for myter og stereotypier om jøder, vil rett og slett få en vanskeligere jobb når færre er tonedøve, sier Kohn.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.