28 Oct 2015 | 

Ombud maner til kamp mot hat­kri­mi­na­li­te­ten

– PST har høynet fokuset. Men når det gjelder det bredere arbeidet mot hatkriminalitet er vi i en bakevje, sier Rune Berglund Steen.
Han er skuffet over at det ikke er skjedd mer siden de høyreekstreme terrorangrepene i Oslo og på Utøya i 2011. I Oslo er det opprettet en egen politienhet som skal jobbe med hatkriminalitet, men ellers i landet er kunnskapen i politiet høyst varierende, mener Steen. Det fører til at vold som er motivert av rasisme ikke blir registrert og etterforsket som hatkriminalitet. – Høyreekstreme angrep skjer jevnlig. Likevel, straks det er gått litt tid siden forrige gang, glemmer vi det litt, og så blir vi opptatt av islamistene igjen, sier Steen.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.