4 Dec 2019 | 

Opprop for arbeid til ureturnerbare asylsøkere

Et opprop til alle stortingsrepresentantene i forkant av stortingsavstemning 5. desember.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Ureturnerbare asylsøkere i Norge lever i svært krevende livssituasjoner, og har ikke mulighet til å arbeide og forsørge seg selv. Sannsynligheten for at de havner i svart arbeid og at de utnyttes i arbeidsmarkedet er stor.

Sakene mot Gunnar Stålsett og Arne Viste viser med all tydelighet at det må gjøres endringer i dagens lovverk.

De må endre et regelverk som vi mener strider med den allmenne rettsoppfatningen, og som etter vårt syn strider med grunnleggende verdier i vårt samfunn.

Det tunge ansvaret i denne saken ligger hos stortingspolitikerne våre. De må endre et regelverk som vi mener strider med den allmenne rettsoppfatningen, og som etter vårt syn strider med grunnleggende verdier i vårt samfunn.

Vi oppfordrer partiene på Stortinget til å støtte forslag om å gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse.

 

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær Kirkens Bymisjon
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
Rune Berglund Steen, leder Antirasistisk senter
Henriette Killi Westhrin, generalsekretær Norsk Folkehjelp
Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke
Tor B. Jørgensen, styreleder Mennesker i Limbo

 

Bilde: Yemane Teferi, som døde i 2016 etter over tjue år i asylmottak.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.