16 Aug 2021 | 

16 Aug 2021 | 

Partiet Demokratene

Vi publiserer nå notater om partier og grupper på ytre høyre. Først ut er Demokratene.

Sofia Rana

Sofia Rana er rådgiver på høyreekstremisme ved Antirasistisk Senter.

Skribent

Sofia Rana

Sofia Rana er rådgiver på høyreekstremisme ved Antirasistisk Senter.

Skribent

OBS: Notatet inneholder eksempler på hatefulle ytringer.

Kategori

Demokratene i Norge er et registrert politisk parti i Norge. Partiet er svært restriktive i spørsmål om innvandring og utenrikspolitikk. I partiets program står det at partiet er et nasjonalkonservativt folkeparti med et nasjonalistisk grunnsyn basert på verdikonservatisme og solidarisk velferdsmodell. I programmet kan man også lese at partiet legger vekt på eiendomsrett og markedsøkonomi og bygger sin politikk på “kristne grunnverdier” med basis i såkalt “norsk kultur og tradisjon”. Demokratene er et innvandringsfiendtlig parti, frykter masseinnvandring fra muslimske land til Norge og Vesten, og er bekymret for at vestlige liberale verdier og kristen kulturarv vil trues.

I et innlegg i avisen Nationen, beskriver tidligere leder Makvan Kashiekal og tidligere nestleder Vidar Kleppe partiet som «Et parti med politikere som setter Norge og norske borgere først. Videre skriver de: «det er en enorm frustrasjon i velgermassen, fordi Storting og Regjering gir bort selvråderetten, grunnloven, naturen, strømmen, pengene, kontrollen og trygghetene til EU, FN, og ethvert annet land som vil ha penger av oss». De er svært kritiske til det de kaller globalismen, og skriver videre at deres politikk består av høyresidens næringspolitikk, sentrums miljøomsorg og sosialistenes velferdsordninger, kombinert med nei til islamisering og ja til frihet. Det hevdes ifølge dem selv at de har plukket ut det beste fra de ulike etablerte partiene. Statsvitere omtaler Demokratene som et islamofobisk parti på ytre høyreside, sammen med Folkebevegelsen mot innvandring, Stopp islamiseringen av Norge og det nå nedlagte Norwegian Defence League. Partiet har også blitt plassert på ytre høyre av kommentatorer og aktivister. Partiet kan etter vårt syn beskrives som høyreradikale. Flere har meldt overgang fra det nå nedlagte, høyreradikale Selvstendighetspartiet (Shp) og det høyreekstreme partiet Alliansen.

Historie, oppbygging og ledelse

Demokratene ble dannet i 2002 med den tidligere Frp-stortingsrepresentanten Vidar Kleppe som partiets første leder. Kleppe hadde meldt seg ut av Frp etter partiets oppgjør med medlemmer som flertallet i partiets ledelse mente svekket partiet med for ekstreme utspill. Hans ideologiske allierte Jan Simonsen ble året før ekskludert av Frp mens han fortsatt satt på Stortinget, og ble dermed Demokratenes de facto første og hittil eneste representant på Stortinget, selv om han formelt var uavhengig representant ut stortingsperioden. Partiet samlet seg rundt en nasjonalistisk og innvandringsfiendtlig plattform som tiltrakk elementer som følte seg fremmedgjort av Frps oppgjør innen egne rekker. Demokratene var ikke i stand til å fange opp noen større misnøye i og rundt Frp, og har forblitt et mikroparti med svært få kommunestyrerepresentanter og en enslig fylkestingrepresentant i Vest-Agder. Etter en svært effektiv valgkamp i allianse med den anonyme, sterkt kontroversielle siden Sørlandsnytt på Facebook, gjorde partiet imidlertid et godt valg i 2019 og fikk ti representanter i Kristiansand bystyre og tre medlemmer i Fylkestinget. I kjølvannet av valgsuksessen på Sørlandet, meldte Oslo Frps ekskluderte leder Geir Ugland Jacobsen seg inn i Demokratene i 2021 sammen med blant annet Kent Andersen, begge kjent for ekstreme utspill mot innvandrere og spesielt mot muslimer. Jacobsen ble partiets nye leder. Han har satt i gang en fornyelsesprosess i partiet, og jobbet for å konsolidere partiets posisjon på ytre høyre fløy. Blant annet har det høyreradikale Selvstendighetspartiet slått seg sammen med Demokratene. Partiet kjemper i dag om posisjonen som Norges ledende høyreradikale parti, med Alliansen som er ledet av Hans Jørgen Lysglimt Johansen (et parti som, spesielt gjennom partilederens ytringer, per i dag må kunne betegnes som nazistisk).

En primær forskjell på partiene er at mens Alliansens hovedfiende er jøder, ser Demokratene muslimer som den største trusselen mot Norge. Alliansen forfekter blant annet den nynazistiske teorien om “ZOG” (Zionist Occupation Government), mens ledende aktører i Demokratene har forfektet Eurabiateorien som blant annet 22. juli-terroristen refererte til i sitt manifest. Begge konspirasjonsteoriene hevder at det foregår et bevisst “folkeutbytte” og at Vestens politikere er landssvikere. Begge partienes ledere har forfektet konspirasjonsteorien om at Donald Trump ble fratatt valgseieren. Demokratene har siden starten vært tett knyttet til den høyreekstreme organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), og blant annet Christen Krogvik og Stig Andersen har hatt ledende posisjoner i både SIAN og Demokratene. Selv om partiet er uttalt i sin støtte til Israel mot muslimer, har det ved flere anledninger ført opp antisemitter på partiets lister. I 2019 ble en ledende, hemmelig aktivist i Den Nordiske Motstandsbevegelsen ført opp på partiets listeforslag i Telemark og Vestfold. Mannens navn var fjernet på de endelige listene. En av partiets toppkandidater i Stortingsvalget i 2021 i Nordland, veteran i både Folkebevegelsen Mot Innvandring og Demokratene, Amund Garfors, har i mange år kommet med sterkt rasistiske ytringer mot muslimer og andre innvandrere i ulike sammenhenger. Garfors var i en periode ute av Demokratene etter intern strid, men blir forsvart av den nye lederen Ugland Jacobsen. I FMI jobber Garfors tett på nynazisten Morten Lorentzen, som har marsjert med Den Nordiske Motstandsbevegelsen og er knyttet til det internasjonale, nynazistiske Blood & Honour-nettverket.

En person som har deltatt på samme Blood & Honour-nettverkets arrangementer er Demokratenes 4. kandidat i Oslo under kommunevalget i 2019, Frank Eugen Edvardsen. Han er i dag tilknyttet et høyreekstremt fotballsupportermiljø som i en årrekke har besøkt og mottatt besøk fra personer som blant annet er tilknyttet terrororganisasjoner som den forbudte, britiske Combat 18 (18 står for Adolf Hitler). Edvardsen var også oppført på Blood &Hounour sine lister som kontaktperson i 20111. kandidat var Max Hermansen, frontfiguren i den norske avleggeren av den tyske, høyreekstreme Pegida-bevegelsen og sentral i SIAN. Fungerende leder for lokallaget i Trondheim, Øyvind Eikrem, var ansatt som førsteamanuensis i psykologi ved NTNU. Eikrem ble sagt opp fra NTNU etter at ansettelsesutvalget fant det overveiende sannsynlig at han sto bak en anonym Facebook-profil med hatefulle ytringer.

Ideologi/program

Demokratene har som uttalt mål å styrke bibelhistoriens og kristendommens plass i skolen, samtidig som de ønsker å kutte all offentlig støtte til andre trossamfunn. Partiet er sterkt imot norsk medlemskap i EU, og ønsker samtidig å si opp EØS- og Schengen-avtalen. Partiet ønsker blant annet å avskaffe straffelovens paragraf 185, forbudet mot diskriminerende og hatefulle ytringer, og å legge ned asylinstituttet. I partiets program kan man lese at det «i 40 år har blitt forsøkt å få samfunnseksperimentet” flerkultur” til å virke gjennom” integrering” som ikke noe sted i Europa har ledet til suksess». Demokratene ønsker å ta begrepene «flerkultur» og «integrering» ut av offentlig forvaltning, og mener Norge må baseres på samling om eksisterende norsk kultur og verdisyn gjennom assimilering. Alle innvandrede personer skal forsøkes assimileres ved hjelp av positive tiltak, uten at det presiseres hva disse skulle være. Med tanke på hvordan assimilering har foregått i Norge opp gjennom historien, gir det grunn til bekymring.

Videre kan man lese at barn som er født i Norge ikke er norske, og derfor skal sendes tilbake med sine foreldre ved avslag på opphold i Norge. Partiet vil avskaffe «radikale studier» som kjønnsstudier, hvithetsstudier og andre «krenkelsesstudier» som er basert på «pseudovitenskap» og «politisk radikale premisser». Partiet mener disse ikke bør støtes av staten, og heller erstattes av fag som er vitenskapelige eller har økonomisk verdi. I likhet med Viktor Orbán og hans høyreautoritære parti Fidesz, vil de altså fjerne kjønnsstudier. I partiets program kan man også lese hvor «bekymringsverdig det er at norske kvinner føder færre barn enn det som er nødvendig for å opprettholde landets folketall uten immigrasjon og at den etniske befolkningen kommer til å dø ut om det ikke legges til rette for at norske menn og kvinner skal finne det ønskelig, forsvarlig og riktig å få flere barn».

Islamofobi

Partiet uttrykker sterk skepsis til islam. Flere av medlemmene har uttrykt seg i sterke ordelag mot islam som religion, og mener religionen legitimerer undertrykkelse og terrorisme. En av partiets hovedsaker er å framholde islam som et politisk idésystem. På partiets nettsider kan man lese at «Islam er et konkurrerende samfunnssystem med egne lover, rettssystem, økonomisk system, politikk, skolesystem, leveregler og kultur. Islam skal ikke etableres i Norge. Derfor må islamiseringen aktivt motarbeides. Menigheter som forkynner en lære som er uforenlig med verdiene i et sekulært samfunn, skal ikke motta noen offentlig støtte – ei heller støtte fra utlandet». Kjernen i mellomkrigstidens europeiske antisemittisme var å peke ut jødene som et problem i samfunnet, på lignende vis som Demokratene fokuserer på muslimer som et fremmedelement i Europa og Norge. I programmet har partiet et eget punkt om hvordan islam er en trussel mot norske verdier. Tidligere leder Vidar Kleppe tok etter terrorangrepene i London i 2005 til orde for å stenge alle moskeer, og sa følgende «Det er dramatisk å stenge moskeer med hensyn til religionsfriheten, men jeg stoler ikke på muslimer når de sier at de tar avstand fra terror». Tidligere fylkesleder i Nordland, Amund Garfors uttalte etter de samme terrorangrepene at muslimer enten må forlate islam eller bli tvunget til å forlate ikke-muslimske land, og at islam er terrorisme og må bli forbudt. Garfors var også villig til å se bort fra religionsfriheten av hensyn til Norges sikkerhet. Kent Andersen, tidligere fylkesstyremedlem i Frp er nå nestleder i Demokratene i Oslo, er fast bidragsyter hos det høyreradikale og islamfiendtlige nettstedet Document.no. Han fikk stor oppmerksomhet da han skrev en kronikk med tittelen «Drøm fra Disneyland» sammen tidligere partikollega Christian Tybring-Gjedde i 2011. I et intervju med NRK etter terrorangrepene 22. juli 2011, bedyret Andersen at han hadde lært at han ikke skal generalisere muslimer om det skjer et terrorangrep. Det varte imidlertid ikke lenge før Andersen igjen framstilte muslimer som fiender av samfunnet. Andersen har foreslått å omgjøre heimevernet til et organisert borgervern i form av en halvmilitær politistyrke rettet blant annet mot det han mener er muslimske enklaver i Norge. Ifølge Andersen kan det bli aktuelt å bruke «alle midler» og «enorm maktbruk» overfor disse «enklavene».

I et innlegg på Document.no skrev Andersen blant annet at «Myndighetene i Europeiske land må velge side og ta tilbake kontrollen og sikkerheten med alle midler. Dette innebærer enorm maktbruk mot muslimske enklaver, at flerkultur-prosjektet må avsluttes og egne borgeres interesser blir satt først igjen. Og her er det mulig å montere en sikkerhetsventil for overtrykket av rasende frustrasjon: Staten kan styrke sitt voldsmonopol ved selv å skape organiserte borgervern: Bevæpnede vektere eller en bevæpnet nasjonalgarde. Kanskje det er på tide å trekke heimevernet ut av møllposen og skape en moderne, halvmilitær styrke underlagt politiet? Det vil sikkert gi flere skarpe situasjoner, men hva er alternativet? Det koster å rette opp politiske blundere. Det er nemlig grenser». Etter terrorangrepet i Stockholm i 2017, der fem personer mistet livet, etterlyste Andersen raseriet, hatet og hevnlysten hos det europeiske folket og lurte på hvorfor folk kun reagerte med rosetog. Videre har Andersen beskrevet islam som en sekt, der selv moderate muslimer blir plassert i bås med reaksjonære. Og at «innvandringen av fanatiske, krigføre menn fra dysfunksjonelle stater ødelegger for både trygghet, kvinner, arbeidsfolk, freden, friheten, ytringsfriheten, jøder, homofile, kristne, og enhver muslim som måtte ønske å forlate islam. Og det var ikke sånn for ti år siden da islam var en bagatell. Det var tryggere før. Dårlig politikk har tillatt fanatisme, fundamentalisme og fremmed ukultur å splitte hele Europa».

Andre kontroverser og tilknytninger til andre høyreekstreme miljøer

I juli 2021 meldte flere nyhetskilder at PST undersøkte mulige koblinger til høyreekstremisme i forbindelse med et stort våpenbeslag. Flere nordmenn ble pågrepet og siktet for våpenlovbrudd, blant dem er 30 år gamle Oliver Hugaas fra Bodø. Hugaas kaller seg selv nasjonalist, og ble valgt som leder for det nå nedlagte Selvstendighetspartiet (Shp) i januar 2020. Han har bakgrunn fra både Alliansen og Demokratene. Etter at Shp ble nedlagt, oppfordret flere til at medlemmene skulle melde overgang til Demokratene. Hugaas engasjerte seg i høyreradikale grupper etter at partiet Rødt gjorde et godt kommunevalg i 2015 og fikk ordføreren i Bodø. Etter at han ble valgt som leder for Shp uttalte Hugaas «Vi skal smadre kommunismen mot det uknuselige berget av vår kollektive vilje». I et intervju med et høyreradikalt nettsted har Hugaas beskrevet seg selv som en «gamer» og «shitposter» som hadde fått nok av samfunnsutviklingen. Han mener at europeere blir utsatt for en ekte og organisert befolkningsutskiftning og at det haster med å handle slik at europeere ikke vil forsvinne som folk. Andre uttalelser fra Hugaas inkluderer: «Politikk er krig med andre midler og i denne krigen er vårt folk ikke tjent med at vi kjører høvdingveldet. Jeg vil ofre alt for Norge, folkets kjærlighet er min belønning», «Disse parasittene skal bli underkuet vår kollektive vilje! Nok er nok, tiden er kommet for å skyte spurv med kanon. Ingen nordmann skal måtte lide en dyster skjebne fordi at danserne på Stortinget ikke har manndom nok til å sette ned foten», og ikke minst har han tatt til orde for å ta i bruk Heimevernet i «utvalgte bydeler» i de store byene i Norge for å «bekjempe det kriminelle miljøet som vokser frem». I dag står minst en person med bakgrunn fra Shp på Demokratene sine valglister, men Hugaas er ikke en av dem, selv om han tidligere har bakgrunn fra partiet.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.