19 Jan 2018 | 

19 Jan 2018 | 

L0025059 J. C. Prichard: skulls from different races; 1826

L0025059 J. C. Prichard: skulls from different races; 1826
Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images
images@wellcome.ac.uk
http://wellcomeimages.org
Skulls, negro, georgian and tongusian
Researches into the physical history of mankind
James Cowles Prichard
Published: 1826

Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Maria Wasvik

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.