18 Mar 2012 | 

18 Mar 2012 | 

Håndbok i Antidiskrimineringsarbeid for Frivillige Organisasjoner

Dette er andre del av håndboka. Del 2 inneholder nasjonal lovgivning, EU-lover og direktiver, samt andre internasjonale rettsinstrumenter på antidiskriminering og likestilling.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Håndboka er laget innen rammen for prosjektet “Awareness raising in the areas of non- discrimination and equality targeted at civil society organizations” (VC/2010/007) som har som mål å utvikle tilpasset opplæringsmateriell og -aktiviteter for NGOer for å styrke deres arbeid for ikke-diskriminering og likeverd. Håndboka er todelt, del II inneholder nasjonal lovgivning, EU-lover og direktiver, samt andre internasjonale rettsinstrumenter på antidiskriminering og likestilling.

 

Les og last ned Del 2 i PDF-format her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.