12 Aug 2019 | 

Rasisme fra Maria Høili

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Europris-arving Maria Høili har truet antirasist og Rødt-politiker Sofia Rana med søksmål for ærekrenkelser, etter at Rana omtalte Høili som “nazi-arving”. For ordens skyld har Rana senere presisert at hun ikke mente å sikte til andre i familien, kun til Maria Høili selv.

Bakgrunnen er at Høili spredte en artikkel fra den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsens hjemmeside på Facebook. I artikkelen påstås blant annet at det er tillatt for muslimer å ha sex med sine egne barn. På dette grunnlagt valgte Høyli å oppsummere islam i rimelig negative termer. I realiteten er det et sterkt incestforbud i islam.

Som et forsvar for spredningen av denne artikkelen, beskrev Høili i en kommentar på Facebook muslimer som “en menneskerase som ikke eier større hjerne enn en sjimpanse”. Det kan være liten tvil om at dette er en rasistisk uttalelse. Det kan være noe uklart hvilken “rase” Høili refererte til – det framstår altså som muslimer – men rasisme er ikke alltid presist uttrykt. Å omtale en gruppe mennesker som en “rase” og deretter konstatere at denne har (sterkt) begrenset intelligens, er selve innbegrepet på rasisme. Det er snakk om en uttalelse som kan betraktes som hatefull, og i alle fall i randsonen av straffelovens forbud mot hatefulle og diskriminerende ytringer.

Høili har videre skrevet at hun gikk inn på motstandsbevegelsens hjemmeside, og at hun ikke fant “noe som helst skadelig” på siden som oppsummerer motstandsbevegelsens politiske program.

Høili har videre skrevet at hun gikk inn på motstandsbevegelsens hjemmeside, og at hun ikke fant “noe som helst skadelig” på siden som oppsummerer motstandsbevegelsens politiske program i ni punkter (vi lenker ikke til nynazistiske sider). Vi nøyer oss med å hitsette tre av punktene, som hun altså ikke fant noe “skadelig” ved:

“1.  Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig. På en så human måte som mulig skal de sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse. “

Dette begynner altså med en erklæring hvor det stadfestes av store menneskegrupper er uønsket grunnet deres biologiske opphav, og derfor skal sendes ut av landet. Noen vil mene at dette er skadelig. Rasistisk er det også.

“2. Med alle tilgjengelige midler, på lang sikt, arbeide for å ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden.”

Det fortsetter altså med grovkornet antisemittisk propaganda. Her kan det tenkes at Høili ikke er kjent med betydningen av ordet “sionistisk”, og at dette uttrykket i moderne antisemittisk propaganda alminnelig referer til jøder og aktører som anses å fremme jødiske interesser. At slik propaganda har vært skadelig for jøder, skulle uansett være åpenbart.

“7. Innføre et nasjonalsosialistisk samfunn der ressursene fordeles slik at man tar hånd om hele folket, sterke så vel som svake, og der alle gis mulighet til å nå sitt fulle potensial. (…)”

For å oppheve enhver tvil slås det altså direkte fast at motstandsbevegelsens ønske er et “nasjonalsosialistisk” samfunn. Her må man eventuelt ikke vite at “nasjonalsosialistisk” er ensbetydende med “nazisme” for ikke å forstå at dette er en nazistisk nettside som fremmer et eksplisitt ønske om et nazistisk samfunn. Nazisme er, per definisjon, skadelig for svært mange mennesker. Det er en del av formålet med nazismen.

Oppsummert: Høili har 1) spredd en generaliserende og stigmatiserende artikkel fra en nynazistisk nettside, 2) lenket til den nynazistiske bevegelsens programerklæring og erklært at hun ikke ser noe “skadelig” i beskrivelsen av et rasistisk, antisemittisk og nynazistisk formål, og 3) forsvart spredningen av artikkelen med en egenprodusert, rasistisk beskrivelse av en menneskegruppe som en intellektuelt underlegen «rase». Gitt denne bakgrunnen kan vi ikke se annet enn at Ranas formulering er innenfor ytringsfrihetens rammer. Vi vil mene at en person som ytrer seg slik Høili har gjort, åpner for et slikt tilsvar.

Da håper vi også at hun vil foreta en ny vurdering av sine øvrige uttalelser, og av den tilsynelatende hvitvaskingen av motstandsbevegelsens politiske program, heller enn å saksøke en antirasist.

Vi ser at Høili sier hun tar avstand fra nazister, og hun har beklagd at hun har delt nazipropaganda. Det er isolert sett positivt. Da håper vi også at hun vil foreta en ny vurdering av sine øvrige uttalelser, og av den tilsynelatende hvitvaskingen av motstandsbevegelsens politiske program, heller enn å saksøke en antirasist.

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.