9 Sep 2020 | 

Skolen bør ikke bruke n-ordet

Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, ser det som en selvfølge at lærere i Norge i 2020 ikke skal bruke n-ordet.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

 Jeg vet at det er noen i de eldre generasjonene av majoritetsnordmenn som ikke oppfatter n-ordet som rasistisk. I mine foreldres oppvekst, da det var få mennesker med afrikansk bakgrunn i Norge, var dette et ord man gjerne tenkte var nøytralt for å snakke om mennesker man stort sett aldri møtte og visste lite om. Det var også et liksom-nøytralt ord for å snakke om mennesker man gjerne oppfattet som primitive.

Nå burde man kunne vite bedre, fremhever han.

– Vi skulle nå vite veldig godt at mange med afrikansk bakgrunn oppfatter dette som et rasistisk ord. Dette har blitt gjort klart igjen og igjen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.