28 Nov 2014 | 

Slår tilbake fra Kabul

– Det er i seg selv påfallende at mer eller mindre ingenting knyttet til hvordan retur skal foregå er regulert i lov, forskrift eller rundskriv. Asylsøkere har menneskerettigheter også i den dramatiske og akutte fasen som en tvangsretur er. Dette må respekteres, sier Rune Berglund Steen til Ny Tid.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.