19 May 2012 | 

Tilreisende rom i Oslo

Denne rapporten ønsker å gi et innblikk i tilreisende roms hverdag i Oslos gater. Med bakgrunn i feltarbeid og systematiske samtaler med tilreisende rom vil vi gi et bilde av hvordan disse tas imot i Oslo. Vi tar i tillegg for oss hvordan rom behandles av media, og forsøker her å se den ofte negativt ladede fremstillingen opp mot romfolkets situasjon og perspektiver.

Anne Marie Mollen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.