4 Dec 2014 | 

Trekker fram Jobb X som godt eksempel

Et av dem er Jobb X karrieresenter. De skreddersyr jobbsøkingsaktiviteter for unge med minoritetsbakgrunn. De veileder i hvordan de skal formidle de fordelene som arbeidsgiver drar nytte av ved å ansette språkmektige personer med en breiere kulturell forståelseshorisont. Denne tilnærminga er uvanlig i Norge, og kanskje særlig blant arbeidsgivere. Resultatet? 70 prosent av deltakerne får ordinære jobber.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.