13 Dec 2016 | 

Tusen lys for mennesker på flukt – markeringer over hele landet 14. desember

Onsdag 14. desember klokken 17.00 blir det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Onsdag 14. desember klokken 17.00 blir det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

Mens bombene faller over Aleppo, og mens båtene synker i Middelhavet, er den norske regjeringens mål at færrest mulig av de overlevende skal komme hit. Og av dem som kommer, skal flest mulig sendes ut igjen.

Det er et dypt nederlag for norsk humanisme hvis dette blir stående som Norges bidrag i denne krisen. Skal vi støte fra oss mennesker i nød, eller skal vi være der for dem? Denne desemberkvelden skal vi gi vårt svar ved å fylle Norge med lys:

Tusen lys for en human asylpolitikk.

Tusen lys for dem som har druknet, og som ikke lenger er blant oss.

Tusen lys for dem som har kommet hit, og som vi ennå kan gjøre noe for.

Det blir parallelle markeringer 18 steder: Bergen, Tromsø, Fagernes, Kristiansand, Trondheim, Arendal, Haugesund, Porsgrunn, Kongsberg, Mandal, Hamar, Kirkenes, Mo i Rana, Rjukan, Larvik, Fredrikstad, Førde og Oslo.

I Oslo begynner markeringen på Jernbanetorget klokken 17.00. Toget går til Stortinget, hvor det blir appeller:

– Per Fugelli
– Sigrid Bonde Tusvik
– Dimitris Christopoulos, president i Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)
– Sara fra Mennesker i Limbo
– Karin Andersen, årets godhetstyrann (SV)
– Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
– John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge

Lars Bremnes opptrer sammen med Georg Buljo.

Konferansierer: Solveig Igesund, Norsk Folkehjelp, og Rune Berglund Steen, Antirasistisk Senter

 

Arrangører/tilsluttede for arrangementet i Oslo:

Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Refugees Welcome, Norges kristne råd, Mennesker i limbo, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), AUF Oslo, Kirkens Bymisjon, Vergeforeningen Følgesvennen, Den norske Helsingforskomité, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Foreningen av tolvte januar, Human-Etisk Forbund, Human-Etisk Forbund Oslo, Landsforeningen mot rasisme (LMR), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Det mosaiske trossamfunn (DMT), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rød Ungdom (RU), Grønn Ungdom, Sosialistisk Ungdom (SU), Press, Rødt, Unge Venstre, Redd Barna, Kvekerhjelp, Freethem Norge, Leger Uten Grenser, Oslo-Gambia Solidarity Group og Antirasistisk Senter.

 

Hvorfor organisasjonene deltar:

“Den norske kirke deltar i markeringen fordi vi ikke aksepterer at medmenneskers verd krenkes. Krenkes et menneske – krenkes Gud. Den norske kirke vil være en del av en bred folkelig mobilisering for at humanistiske verdier og respekt for menneskerettighetene fortsatt skal være grunnvollen i vårt samfunn.” Berit Hagen Agøy, generalsekretær, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

“Vi vil minne norske myndigheter om at mennesker på flukt skal behandles med respekt, verdighet og i samsvar med internasjonale menneskerettigheter.” Generalsekretær i Human-Etisk Forbund Kristin Mile.

“I Norsk Folkehjelps mottak ser vi de dramatiske konsekvensene av regjeringens innstrammingspolitikk hver eneste dag. Å kutte i støtten til barnefamilier i mottak, som allerede lever under fattigdomsgrensen, og behandlingen vi nå ser av enslige mindreårige fra Afghanistan er ikke Norge verdig.” Per Nergaard, konstituert generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

“Amnesty er med på denne markeringen fordi vi ser at de mest grunnleggende menneskerettighetene til mennesker på flukt blir krenket daglig. Vi ser at mennesker må risikere livet og leve under uverdige forhold fordi verdenssamfunnet svikter dem.” John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

“Barn på flukt får ikke den hjelpen og beskyttelsen de har behov og krav på, fordi det er viktigere for regjeringen å sende signaler om at Norge er strengest i Europa. Derfor deltar Redd Barna på markeringen. Vi krever at barna møtes med respekt og omsorg – og får behandlet asylsakene sine på en grundig og rettssikker måte.” Camilla Scharffscher Engeset, spesialrådgiver barn på flukt, Redd Barna.

“Selv om flyktningestrømmen over Middelhavet har avtatt noe det siste året, betyr ikke det at flyktningekrisa er over for de millionene av enkeltindivider som er tvunget vekk fra hus og hjem. Vi er med på å demonstrere nå fordi en human og nyansert asylpolitikk er verdt å kjempe for, og viktig å kjempe for all den tid humanitære kriser utspiller seg på kloden vår. Det handler om solidaritet med våre medmennesker.” Anna Serafima S. Kvam, talsperson, Grønn Ungdom.

“I førjulstiden er det fristende å si at Norge må ha “rom i herberget”. Derfor deltar Kirkens Bymisjon i markeringen.” Adhelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

“Det blir ikke færre mennesker og barn på flukt av at Solberg og Listhaug lukker øynene og stenger grensene. Det er bare naivt og svært problematisk. SU krever en human og rettferdig flyktningpolitikk nå!”. Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom (SU).

“Refugees Welcome deltar i markeringen 14. desember fordi vi daglig kjemper for rettsikkerhet og menneskeverd.” Guri Jørstad Wingård, Refugees Welcome Norway.

“Foreningen av tolvte januar deltar fordi rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger stadig svekkes i Norge i dag, og retorikken omkring flyktninger brutaliseres.” Karl Eldar Evang, styreleder i Foreningen av tolvte januar.

“Nå må vi samle alle krefter som står opp for en mer solidarisk asyl- og flyktningpolitikk, og presse regjering og storting til at mål om å behandle flyktninger med verdighet og respekt skal trumfe mål om å være strengest i klassen.” Mari Eifring, partisekretær i Rødt.

“Tusen lys for dem som ikke finnes – med Mennesker i limbo for verdige liv og rett til arbeid.” Tor Berger Jørgensen, styreleder i Mennesker i limbo.

“Norges kristne råd deltar på markeringen fordi, i overensstemmelse med vår kristne og humanistiske arv og de internasjonale avtalene Norge har undertegnet, kirkene i Norge har et ansvar å være en røst for en human asyl- og flyktningpolitikk.” Lemma Desta.

“KIA deltar fordi det er viktig å påvirke vårt samfunn og våre politikere til å fremme politikk, lover og tiltak som vi mener fremmer en god integrering og en human asylpolitikk. Det er viktig å demonstrere nå, fordi vi ser politikken og retorikken skape en uholdbar situasjon for mange. Vi ser grunnleggende menneskerettigheter bli trampet på, så det er tid for å samle seg til aksjon – som organisasjon og som medmenneske.” Maria Bergheim, seksjonsleder, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA).

“Rød Ungdom er tilsluttet fordi alle mennesker har rett på beskyttelse.” Linn-Elise Øhn Mehlen, leder, Rød Ungdom (RU)

“Den brutale og umenneskelige behandlingen av asylsøkende barn er en skam for nasjonen Norge. Tusen lys for en respektfull ivaretaking av våre medmennesker som søker beskyttelse og trygghet i landet vårt.” Hilde Krogh, styreleder, Vergeforeningen Følgesvennen.

“Mennesker som trenger beskyttelse må få det her i Norge – i tråd med Flyktningkonvensjonens ånd og bestemmelser, vi må ta vår del av ansvaret under en stor global flyktningkrise. Nansens hjemland må signalisere medmenneskelighet og vilje til å hjelpe.” Berit Lindeman, kommunikasjonsleder i Den norske Helsingforskomité.

“Vi er alle på en eller annen møte flyktninger og innvandrere. Det er bare et spørsmål om hvor langt tilbake i historien vi ønsker å gå for å finne det ut!” Enver Djuliman, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité.

“Unge Venstre mener vårt ansvar for medmennesker ikke stanser ved landegrensen. Når mennesker blir drevet på flukt i Syria og drukner i Middelhavet har vi alle et ansvar for å hjelpe – både i nærområdet, og ved å ta imot de som ikke kan hjelpes der de er. Vi ønsker oss en rause og varmere flyktningpolitikk hvor vi heller diskuterer hvordan vi kan hjelpe heller enn å juble når noen blir sendt ut.” Tord Hustveit, leder i Unge Venstre.

“Barn på flukt er ekstra sårbare, og trenger god omsorg og beskyttelse. Gjennom å flytte omsorgsansvaret for enslige asylbarn fra barnevernet til Utlendingsdirektoratet gjør regjeringen det stikk motsatte. Brudd på barnekonvensjonen kan ikke aksepteres, og skal tas personlig.” Karoline Steen Nylander, leder i Press.

“Freethem Norge er tilsluttet markeringen fordi vi demonstrerer mot regjeringens politikk som bidrar til å øke sårbarheten til mennesker på flukt, og som spesielt diskriminerer enslige mindreårige asylbarn og øker risikoen for at flere av disse utsettes for menneskehandel.” Jeanette Kalmar Frøvik, styreleder i Freethem Norge.

 

Parallelle markeringer:

Oslo – https://www.facebook.com/events/618309601703509/?active_tab=about

Bergen – https://www.facebook.com/events/970337209768845/

Tromsø – https://www.facebook.com/events/589024844628925/

Fagernes – https://www.facebook.com/events/167546607047477/

Kristiansand – https://www.facebook.com/events/659015397611941/

Trondheim – https://www.facebook.com/events/1235136283215837/

Arendal – https://www.facebook.com/events/584356961770963/

Haugesund – https://www.facebook.com/events/701720556642434/

Porsgrunn – https://www.facebook.com/events/196327504105183/

Kongsberg – https://www.facebook.com/events/1146570642130609/

Mandal – https://www.facebook.com/events/344111779292091??ti=ia

Hamar – https://www.facebook.com/events/803166986488383/?ti=icl

Kirkenes – https://www.facebook.com/events/1812122839030089/?ti=icl

Mo i Rana – https://www.facebook.com/events/700628786774920/

Rjukan – https://www.facebook.com/events/563004953905351/

Larvik – https://www.facebook.com/events/586404308212814/

Fredrikstad – https://www.facebook.com/events/217480682031080/

Førde – http://allevents.in/fords/tusen-lys-for-mennesker-p%C3%A5-flukt-f%C3%B8rde/155987201545282?utm_source=featured-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=featured-campaign-8&utm_content=view_event#

 

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.