23 Nov 2016 | 

Tusen lys for mennesker på flukt

Onsdag 14. desember klokken 17.00 samles vi for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt. Tusen lys for en human asylpolitikk. Tusen lys for dem som har druknet, og som ikke lenger er blant oss. Tusen lys for dem som har kommet hit, og som vi ennå kan gjøre noe for.

Maria Wasvik

Redaktør

Maria Wasvik

Redaktør

Onsdag 14. desember klokken 17.00 blir det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

Mens bombene faller over Aleppo, og mens båtene synker i Middelhavet, er den norske regjeringens mål at færrest mulig av de overlevende skal komme hit. Og av dem som kommer, skal flest mulig sendes ut igjen.

Det er et dypt nederlag for norsk humanisme hvis dette blir stående som Norges bidrag i denne krisen. Skal vi støte fra oss mennesker i nød, eller skal vi være der for dem? Denne desemberkvelden skal vi gi vårt svar ved å fylle Norge med lys:

Tusen lys for en human asylpolitikk.

Tusen lys for dem som har druknet, og som ikke lenger er blant oss.

Tusen lys for dem som har kommet hit, og som vi ennå kan gjøre noe for.

Det blir parallelle markeringer 18 steder: Bergen, Tromsø, Fagernes, Kristiansand, Trondheim, Arendal, Haugesund, Porsgrunn, Kongsberg, Mandal, Hamar, Kirkenes, Mo i Rana, Rjukan, Larvik, Fredrikstad, Førde og Oslo.

I Oslo begynner markeringen på Jernbanetorget klokken 17.00. Toget går til Stortinget, hvor det blir appeller:

– Per Fugelli

– Sigrid Bonde Tusvik
– Dimitris Christopoulos, president i Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)
– Sara fra Mennesker i Limbo
– Karin Andersen, årets godhetstyrann (SV)
– Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
– John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge

Lars Bremnes opptrer sammen med Georg Buljo.

Konferansierer: Solveig Igesund, Norsk Folkehjelp, og Rune Berglund Steen, Antirasistisk Senter

Arrangører/tilsluttede for arrangementet i Oslo:

Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Refugees Welcome, Norges kristne råd, Mennesker i limbo, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), AUF Oslo, Kirkens Bymisjon, Vergeforeningen Følgesvennen, Den norske Helsingforskomité, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Foreningen av tolvte januar, Human-Etisk Forbund, Human-Etisk Forbund Oslo, Landsforeningen mot rasisme (LMR), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Det mosaiske trossamfunn (DMT), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rød Ungdom (RU), Grønn Ungdom, Sosialistisk Ungdom (SU), Press, Rødt, Unge Venstre, Redd Barna, Kvekerhjelp, Freethem Norge, Leger Uten Grenser, Oslo-Gambia Solidarity Group og Antirasistisk Senter.

Oslo – https://www.facebook.com/events/618309601703509/?active_tab=about

Bergen – https://www.facebook.com/events/970337209768845/

Tromsø – https://www.facebook.com/events/589024844628925/

Fagernes – https://www.facebook.com/events/167546607047477/

Kristiansand – https://www.facebook.com/events/659015397611941/

Trondheim – https://www.facebook.com/events/1235136283215837/

Arendal – https://www.facebook.com/events/584356961770963/

Haugesund – https://www.facebook.com/events/701720556642434/

Porsgrunn – https://www.facebook.com/events/196327504105183/

Kongsberg – https://www.facebook.com/events/1146570642130609/

Mandal – https://www.facebook.com/events/344111779292091??ti=ia

Hamar – https://www.facebook.com/events/803166986488383/?ti=icl

Kirkenes – https://www.facebook.com/events/1812122839030089/?ti=icl

Mo i Rana – https://www.facebook.com/events/700628786774920/

Rjukan – https://www.facebook.com/events/563004953905351/

Larvik – https://www.facebook.com/events/586404308212814/

Fredrikstad – https://www.facebook.com/events/217480682031080/

Førde –https://www.facebook.com/events/155987201545282/

BAKGRUNN

Regjeringen hevder av at vi har Europas strengeste asylpolitikk. På noen punkter er det dessverre riktig.

Regjeringen vil ta fra inntil 1600 somaliere flyktningstatusen, og tvangsreturnere dem til et stadig konfliktpreget land. Norge er det eneste landet i Europa som gjør dette. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har reagert sterkt.

Norge behandler afghanske asylsøkere så strengt at det nylig nådde New York Times. Dette gjelder spesielt tvangsreturer av barnefamilier, hvor Norge er i en særklasse i europeisk sammenheng.

Ett år etter den krisepregede situasjonen på Storskog, behandles menneskene som kom dit stadig som annenrangs flyktninger. Flyktninger er returnert til Russland uten utsikter til beskyttelse. Flere hundre, som Russland ikke vil ta imot, blir sittende fanget i Norge mens norske myndigheter nekter å behandle asylsøknadene. Resultatet er et liv i limbo. Få andre nasjoner behandler syriske flyktninger så dårlig.

De papirløse som i mange andre land for lengst ville ha fått opphold, går enda en kald vinter i møte her nord. Med dagens harde asylpolitikk vil det bare bli enda flere av dem.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.