15 Mar 2016 | 

Videreføring av støtten

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og 13 LO-forbund har sluttet seg til samarbeidsavtalen, der Antirasistisk Senter får økonomisk støtte til sitt arbeid mot høyreekstremisme i Norge. NNN fortsetter sin støtte for en ny 4–års periode fra 2016 – 2019. Antirasistisk Senter takker for støtten.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.