11 Dec 2019 | 

Viktig handlingsplan mot rasisme

Vi er svært glade for at regjeringen har lansert en bred handlingsplan mot rasisme.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

– Vi har i flere år manglet en nasjonal handlingsplan på dette feltet. Det er desto mer positivt at dette har blitt en bred handlingsplan som tar for seg utfordringer med rasisme og diskriminering på tvers av samfunnet, fra skole til uteliv, fra arbeid til offentlig debatt, uttaler Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter.

– Det er ikke minst viktig at det nå skal jobbes for å etablere et nasjonalt kompetansemiljø mot hatkriminalitet. Dette er en sak som haster, for å sikre god ivaretakelse av personer som utsettes for hatefulle ytringer og annen hatkriminalitet på tvers av landet, fortsetter Steen.

– Skolen et av de områdene hvor det virkelig trengs å styrke beredskapen mot rasisme. Vår rapport fra 2017 viser at alt for mange skoler mangler kompetansen til å håndtere at mange elever utsettes for rasistiske hendelser regelmessig. Hvis vi skal sikre alle barn og unge i dette landet en god skolehverdag, trengs det et løft. Handlingsplanen gir en god start, men her trengs det nok enda flere tiltak.

Antirasistisk Senter ønsker å gratulere regjeringen med en god og viktig handlingsplan!

Du kan lese hele handlingsplanen her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.