19 Sep 2016 | 

 Folk, Vandring og velfærd

Hvorfor er de skandinaviske landene, i større eller mindre grad, i ferd med å forlate den velferdsmodellen som selv i de seneste års krisetid har vist seg som sterk og konkurransedyktig?

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

program-demokratidialog-1-danmark-26-og-27-oktober-2016

Konferansen griper fatt i de felles europeiske utfordringer, som vi opplever i forhold til demokrati og velferd. Vi ønsker med konferansen å trekke tråder fra de skandinaviske velferdssystemers (så langt) suksess til de globale utfordringer verden står overfor – har Europa løsningen?

Og kanskje spørre undrende – hvorfor er de skandinaviske landene, i større eller mindre grad, i ferd med å forlate den modellen, som selv i de seneste års krisetid har vist seg som sterk og konkurransedyktig i i forhold til såvel demokrati, som likhet, velstand, konkurransekraft og lykke?!

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.