7 Jan 2022 | 

Yemanedagen 2022

Lørdag 8.januar markeres Yemanedagen flere steder i Norge

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Dagen er oppkalt etter Yemane Teferi fra Eritrea.  Natt til 8.januar 2016 døde Yemane Teferi på asylmottak på Bømlo etter 24 år i asylmottak i Sverige og Norge. I de 5 årene som er gått, er 8.januar blitt tatt i bruk (bl.a i Stavanger og i Oslo), for å kreve endringer i dagens strenge asylpolitikk og kjempe for human flyktningpolitikk og trygg migrasjon. Initiativgruppen for markering av Yemanedagen er fra organisasjonene Antirasistisk senter, RIA Rettferdighet i asylpolitikken, Mennesker i limbo og Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF), som alle deltar i Asylpolitisk forum.

Yemanedagen 8.januar 2022

Nye smitteverntiltak har endret planer og opplegg, men det blir arrangement 8.januar 2022 i ulike deler av landet:

  • I Sandnes planlegges det arrangement på Rutenparken kl.15.00 Arrangementet gjennomføres uten publikum, streames og sendes direkte. Kan også ses i ettertid ved utlagt lenke. Jone Schanche Olsen, leder av Transkulturelt senter ved Stavanger Universitetssjukehus, har hovedtalen. Appell ved James Gabriel Lado, i samtale med Arne Viste. SJOKK sosialistisk kor synger.
  • I Hamar blir det utendørs markering i gågata ved Triangelen kl 13.00. Det blir bl.a. appell ved biskop Solveig Fiske.
  • I Trondheim blir det arrangement på Feministhuset kl.13.00, med påmelding og maks 20 deltakere. Fatimah vil forteller om sine 15 år i Limbo i Norge. Hun er fra Iran, kan ikke sendes tilbake og har ventet på oppholdstillatelse i alle disse årene. Det blir åpning av fotoutstillingen «Fyrst og fremst menneske» av Liv Karin Dahlstrøm. Bildene er fra Morialeiren november 2020. The Flying Seagul Norge, som arbeider med drama og teater i flyktningleire, forteller om sine erfaringer fra Moria-leiren i desember.  I løpet av første kvartal 2022 planlegges en fagkonferanse i Oslo, og andre steder i landet markeres Yemanedagen senere på våren.

Utvidet amnesti

Granavolden-plattformen (2019) åpnet for amnesti til eldre lengeværende ureturnerbare, men ordningen ble utformet slik at den omfatter et svært lite antall personer. UNE opplyser at av de 140 søknader som har kommet innen fristens utløp (1.12.2021), er 89 saker behandlet. 52 har fått avslag og 37 har fått opphold, men for de fleste opphold med begrensninger (bare opphold for 1 år/må søke på nytt, ikke tildelt kommune, ikke innføringstilbud). Og de som har den minste forseelse på rullebladet, nulles ut. Dette er en liten gruppe, den antas å være mellom 3000 og 5000. Engangsordningen må forlenges utover desember 2021 og omfatte personer med opphold i 10 år eller mer. Målet må være å sikre varig løsning for lengeværende asylsøkere med endelig avslag. Inntil det skjer, må ureturnerbare få rett til elementære menneskeretter som helsehjelp, på linje med andre som bor i dette landet, og rett til å arbeide. Situasjonen for de papirløse er uholdbar og uverdig for vårt samfunn. Over tid har ulike regjeringer i Norge vedvarende strammet inn asyl- og flyktningpolitikken. Vi som tar dette initiativet, ønsker at Yemanedagen 8.januar kan bli en dag hvor mange, i ulike miljø, på tvers av politiske og livssynsmessige skillelinjer, kan gå sammen om å kreve endringer i dagens strenge asyl- og flyktningpolitikk. Ved ligger invitasjonsbrev og plattform som ble sendt de vi har kontaktet i løpet av høsten 2021.

Arbeidsgruppen for Yemanedagen er Lene Høigård, RIA Rettferdighet i asylpolitikken; Nasim Alimoradi, Mennesker i limbo; Gunhild Andersen IKFF, Kari Nes IKFF, Audgunn Oltedal IKFF Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.

For mer informasjon kontakt Gunhild Andersen 97151595 gunhildma52@gmail.com Audgunn Oltedal 92450454 audgunno@gmail.com

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.