31 Oct 2018 | 

31 Oct 2018 | 

20 år for og med ungdom – for et mer inkluderende samfunn!

Agenda X, Antirasistisk Senters aktivitetstilbud for ungdom mellom 13 og 26 år, fyller 20 år!

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

FOTO: Tonje Brustuen

Agenda X, en av Anitrasistisk Senters to ungdomsavdelinger, er et rusfritt samlingssted som inspirerer og motiverer ungdommer til å uttrykke seg gjennom kulturuttrykk som musikk, poesi, og foto. Målet er at de unge, uavhengig av bakgrunn eller økonomisk situasjon, skal få dyrke sin lidenskap, teste ut aktiviteter de er nysgjerrige på, og få verktøy de trenger for å klare seg i et mer etablert kunst-, kultur- og samfunnsliv i fremtiden. Flere kjente unge stemmer har tidligere vært en sentral del av miljøet hos oss.  Noen av dem er Iman Meskini, Nico & Vinz, Mira Craig, Cezinando og O-Bee (Omer Bhatti):

– Jeg og Nico starta her. Det var en del av reisen vår, sier Vincent Dery, for mange kanskje bedre kjent som Vinz i rap-duoen Nico og Vinz.

Han er en av flere unge artister som har startet sin musikkariere hos Tell X, vårt lyd og musikkproduksjons-tilbud. Studioet er åpent tre ganger i uka, og består av to studioer og et innspillingsrom. Det er som regel alltid fullt, og vi håper å kunne holde det åpent flere dager i uken i fremtiden.

I studio gir lyd-teknikeren vår ukentlig opplæring og hjelper ungdommene i studio. I studio lærer man å spille inn, mikse lyd, og lage beats. Med andre ord, komponere musikk, programmering og sampling, og pålegg av akustiske instrumenter. Brukerne lager musikk innenfor mange forskjellige sjangere, og flere synger og rapper også på sine egne morsmål som palestinsk, polsk og pakistansk. Det kreves ingen forkunnskaper for å få bruke Tell X, og tilbudet er gratis:

– Jeg bruker Agenda X for det meste til å lage musikk i studio, noen ganger hjelper jeg til med å sette opp eventer. Agenda X betyr en del for meg. Det er et sted der alle kan komme, samles og man kan samarbeide om ting, uansett hvor man kommer fra, hvilken del av Oslo man kommer fra. Det er et åpent sted hvor ungdommer kan være seg selv og man kan bli kjent med mennesker som man har noe til felles med. Gutt (19 år).

Gjennom årene har vi hatt mange spennende workshopholdere innom Agenda X. Noen av dem er satiriker Knut Nærum, artist Nosizwe Baqwa, slampoet Taro Vestøl Cooper, samfunnsdebattantene Nancy Herz og Faten Mahdi Al-Hussaini. Vi samarbeider gjerne med andre organisasjoner, og akkurat nå har vi et prosjekt med JM Norway som er en organisasjon som jobber for at barn og unge i Norge skal få tilgang til et internasjonalt musikkliv. Prosjektet vi samarbeider om er elektro-LOUD, musikkproduksjon for jenter og transpersoner. Dette er en workshop-serie hvor deltakerne gjennom egen utprøving i møte med gode forbilder får mulighet til å lage beats og skape sitt eget elektroniske musikkstykke, samtidig få verktøy de trenger for videre utforskning av musikkteknologi og å kunne drive med musikkproduksjon.

Agenda X feirer 20 år, i en periode hvor flere ungdomstilbud har forsvunnet. Ungdommer forteller oss om manglende tilbud i områdene de bor i. Derfor er det viktig og fint å kunne markere Agenda X på ungdommenes vis. I høstferien i år slo vi derfor på stortromma, og arrangerte en tredagers festival av og for ungdom. Åtte engasjerte ungdommer sto, sammen med festivalkoordinator, for planlegging og organisering av konserter, revy, moteshow og panelsamtaler om blant annet rasisme og jobbmuligheter, temaer som ungdommene selv ønsket å fremme. Rollemodeller stilte opp for å motivere og inspirere, og ungdommer delte personlige opplevelser. I løpet av festivalen var rundt 800 ungdommer innom festivalen. Mange unge frivillige bidro i gjennomføringen, og det ble en høstferie utenom det vanlige for de som var igjen i byen.

Våre aktiviteter er tuftet på frivillighet, og mange ungdommer får sin første jobberfaring fra Agenda X. Våre verdier; kjærlighet, respekt, ekthet, inkludering, tillit og rettferdighet, går igjen i alle aktivitetene våre. Gjennom aktivitetene gjør vi ungdom bevisst på  hvordan de kan bruke sin bakgrunn som en ressurs. Vi gir dem muligheter til å kunne bli unge ledere med en stemme i samfunnet.

– Jeg bruker Agenda X til å jobbe frivillig, til å møte nye mennesker og jeg får muligheten til å være kreativ her også. Uansett hva slags humør jeg er i så blir jeg i godt humør av å være her, og føler at det man gjør betyr noe. Det er veldig givende (Jente 22 år).

Agenda X lar ungdommene fortelle og eie sine egne historier og gir derfor ut boka «Ungdommen nå til dAX» i 2019 – en antologi av- og for ungdom. Boka blir en samling av tekst og bilder laget av bidragsytere i alderen 13-26 år. Gjennom prosjektet legger vi til rette for at ungdom skal få uttrykke seg om emner som angår dem, og være en tydelig  motstemme til den negative fremstillingen av ungdom som mange unge opplever fra media og i den offentlige debatten.

Bokas tema er oppvekst og ungdomstid, og vil blant annet bestå av noveller, sangtekster, essays, dikt, foto og illustrasjon. Antologiprosjektet er ikke-kommersielt og prosessorientert. Gjennom hele året arrangerer Agenda X en rekke verksteder innen tekst, illustrasjon og design i forbindelse med prosjektet, i tillegg til tett veiledning. De involverte ungdommene får mulighet til å fremføre og stille ut tekster på interne og eksterne arrangementer.

– Jeg tegner til bok-prosjektet til Agenda X, spiller musikk og hjelper til med å lage mat til de andre ungdommene på Åpent Hus. Agenda X er en friplass hvor jeg kan være meg selv.  (Gutt 15 år).

Vi legger opp til at flere kan starte reisen hos oss, og er overbevist om at de ungdommene som er hos oss i dag er fremtidens viktige stemmer.

Skrevet av: Namra Saleem, Eivind Kvitvik, Marie Dahl Lund og Isabella Morken Faccon.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.