10 Jun 2016 | 

Dagens innstramninger

Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter, mener spesielt Venstre, SV og KrF fortjener honnør for å ha jobbet mot innstramningsforslagene til regjeringen. – De har holdt hodet kaldt og begrenset skadene veldig. Jeg er likevel bekymret for at dagens stortingsvedtak vil føre til at vi skaper flere internt fordrevne, at vi returnerer mennesker tilbake til fortsatt flukt, sier Steen til Dagbladet. Han frykter også at beviskravene i asylsaker blir strengere. – Hvis beviskravet for å få asyl heves, vil særlig politiske dissidenter ha enda vanskeligere med å få beskyttelse i Norge. Det er dessuten grunn til å være bekymret over hvordan tilknytningskravet for familiegjenforening håndteres.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter, mener spesielt Venstre, SV og KrF fortjener honnør for å ha jobbet mot innstramningsforslagene til regjeringen. – De har holdt hodet kaldt og begrenset skadene veldig. Jeg er likevel bekymret for at dagens stortingsvedtak vil føre til at vi skaper flere internt fordrevne, at vi returnerer mennesker tilbake til fortsatt flukt, sier Steen til Dagbladet. Han frykter også at beviskravene i asylsaker blir strengere. – Hvis beviskravet for å få asyl heves, vil særlig politiske dissidenter ha enda vanskeligere med å få beskyttelse i Norge. Det er dessuten grunn til å være bekymret over hvordan tilknytningskravet for familiegjenforening håndteres.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.