19 Mar 2017 | 

Velkommen til antirasistisk.no!

På FNs dag mot rasisme, 21. mars, lanseres en ny arena for artikler om innvandring og inkludering fra et humant, liberalt og antirasistisk ståsted.

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

I USA har den politiske virkeligheten blitt snudd på hodet, og høyreekstreme nettsteder er nå – vanvittig nok – med på å sette dagsorden for presidenten i verdens mektigste land. Også i Europa ser vi at fokuset i innvandringsdebatten har dreid i negativ retning. Et krisepreget syn på innvandring og inkludering har fått fotfeste i deler av befolkningen, og partier som profilerer seg på sterk innvandringsmotstand, har vind i seilene. Langs Europas grenser finnes det nå borgervernsgrupper som jakter på flyktninger. I hjertet av Europa kan man seile opp som statsministerkandidat ved nesten utelukkende å snakke hatefullt om muslimer.

antirasistisk.no skal være en nettside for alle som ønsker seg andre perspektiver på samfunnsutviklingen enn fiendebilder, stereotypier og krisemaksimeringer. Det skal være en nettside for alle som ønsker å kjempe for et samfunn som har rom for både mangfold og fellesskap, med like muligheter for alle uansett bakgrunn og identitet. Det betyr ikke at vi skal styre utenom utfordringer knyttet til innvandring. Vårt fokus er imidlertid hvordan samfunnet kan bli bedre – for alle – ikke hvordan ethvert problem, stort eller smått, kan brukes som et tendensiøst argument mot noen av menneskene i det.

En sivilisasjon er som et korthus som krever konstant kamp for at ikke vinden skal ta det. I en offentlig debatt hvor “falske nyheter” og “alternative fakta” har blitt både et reelt problem og en lettvint anklage, hvor høyreradikale krefter produserer falske nyheter samtidig som de bruker de samme slagordene for å diskreditere mer moderate stemmer, er det et behov nettopp for at de mer moderate stemmene styrker sine forutsetninger for å kjempe tilbake.

Nettsiden er åpen for innlegg innen et bredt spekter av temaer. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, rasisme, antirasisme, innvandring, inkludering, asyl- og innvandringspolitikk, kjønnslikestilling, LHBTIQ- rettigheter, høyreekstremisme og islamsk ekstremisme. Siden skal ha rom for alt fra korte, polemiske tekster til lange analyser. Vi har i utgangspunktet ingen begrensninger for lengde.

En av grunntankene med siden er at en del eksterne skribenter får direkte tilgang til å publisere, uten oss som mellomledd. Formålet med ordningen er å gi gode, antirasistiske stemmer en umiddelbar kanal til publisering. Hvis du ønsker å få tilgang til å publisere direkte, kan du sende en henvendelse til innlegg@antirasistisk-senter.no. Du bør da normalt ha nok rutine som skribent til at du kan publisere en ferdig artikkel rett på nett, uten noen form for gjennomgang.

Hvis adgang til direkte publisering ikke er aktuelt, eksempelvis fordi du kun ønsker å publisere ett innlegg, eller fordi du ønsker en kvalitetssikring av innlegget, kan du sende dette til innlegg@antirasistisk-senter.no. Vi svarer deg så raskt vi rekker om publisering er aktuelt.

Vi håper at mange vil bidra til å gjøre denne siden til et levende og sterkt bidrag i debatten om det norske samfunnets framtid.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.