8 Mar 2021 | 

8. mars

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Fordi kvinner i mange land fødes inn i situasjoner hvor de gjennom hele livet vil leve med grunnleggende begrensninger på sin frihet og sine muligheter ene og alene på grunn av sitt kjønn.

Fordi undertrykkelsen av kvinner fordi de er kvinner, i mange deler av verden er massiv, og forblir massiv fra generasjon til generasjon.

Fordi overgrepene mot kvinner fordi de er kvinner, overalt i verden er rystende i sitt omfang, og forblir rystende fra generasjon til generasjon.

Fordi utallige kvinner på flukt utsettes for seksuelle overgrep på den umenneskelig lange veien mot trygghet.

Fordi utallige kvinner må risikere alt i et håp om å finne trygghet for seg selv og sine barn på den andre siden av Middelhavet – og alt for ofte mister alt.

Fordi utallige kvinner må risikere alt fordi vi har valgt ikke å gi dem trygge muligheter, men i stedet bygd gjerder for å holde dem ute.

Fordi kvinner i asylleirer langs yttergrensen vår må bruke bleier, av frykt for å gå på toalettet nattestid.

Fordi papirløse kvinner i Norge lever i ekstrem sårbarhet og maktesløshet år etter år, som oftest uten noen utsikt til en løsning.

Fordi minoritetskvinner som engasjerer seg mot rasisme, ofte bare opplever å utsettes for mer rasisme.

Fordi det aldri har vært én dag hvor krisesentrene våre har stått tomme.

Fordi det aldri har vært én dag hvor alle har blitt lønnet likt for likt arbeid.

Fordi det, tross alle seirene som er vunnet, aldri har vært én dag med likestilling – full, ubegrenset og uavkortet likestilling.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.