25 Jan 2019 | 

Innvandrere får jobber i Norge, de “tar” dem ikke

“Innvandrere tar jobbene våre” er en klisjé som har fått vind i seilene.

Linn Landro

Redaktør

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.