22 Jun 2020 | 

Smittevern må gjelde alle

Ifølge Smittevernloven § 6-1 har alle som oppholder seg i landet rett til nødvendig smittevernhjelp.

Redaksjonen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.