28 May 2014 | 

Å lese tegninger

Et bilde sier mer enn tusen ord. Derfor kan bilder og tegninger være kraftigere virkemidler enn tekst. Men i større grad enn ved tekstlesing er leserens referanserammer avgjørende, skriver Ervin Kohn på Antirasistisk Senters blogg.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Et bilde sier mer enn tusen ord. Derfor kan bilder og tegninger være kraftigere virkemidler enn tekst. Men i større grad enn ved tekstlesing er leserens referanserammer avgjørende.

Joanna Rubin Dranger, professor i illustrasjon ved Konstfack i Stockholm, forsker på visuelle bilder og makt. Hun mener at på samme måte som folk må lære seg å lese tekst, må vi også lære oss å lese bilder. ‒ Har man kunnskap om et bildes historie, sammenheng og funksjon så fremkaller bildet andre følelser og reaksjoner enn hos de som ikke har denne kunnskapen. Man får ingen følelser av et hakekors hvis man aldri har sett det før. Det samme gjelder rase-stereotypiene, sier hun.

Det Joanna sier er relevant når man leser forsiden på Document #1 årgang 2. Den illustrasjonen bidrar til å fortegne virkeligheten og skape/forsterke fiendebilder. Norge blir innvadert og ødelagt av innvandrere. Dette er ikke sant. Dette er en løgn. Det er imidlertid rart med det. Når en løgn gjentas ofte nok så blir det en sannhet har en tidligere PR-sjef/propagandaminister uttalt.

Norge har alltid ført en svært restriktiv innvandringspolitikk. Det norske migrasjonsregnskapet viser fortsatt et emigrasjonsoverskudd. Immigrasjonen har ennå ikke klart å ta igjen den totale emigrasjonen fra Norge. Med så få immigranter som vi tar imot i vårt land bør det ikke være vanskelig å integrere disse i det norske samfunn. Uansett er budskapet Document presenterer et falskt budskap som bidrar til å skape fiendebilder. Det bidrar til å stigmatisere svake grupper og individer som behøver all hjelp og støtte de kan få i integrasjonsarbeidet sitt. Det bidrar til å skape antipati og frykt i majoritetsbefolkningen, og nører opp under en følelse av å måtte beskytte seg mot trusler utenfra.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.