21 Oct 2015 | 

Abloom filmfestival 2015: Tabuer – dine, mine og våre! Sammen kan vi bryte de ned!

Filmfestival for og om minoritetsspråklige barn med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig program: Åpning av Solveig Horne (Barne-, likestillings- og inkluderingsminister), spennende artister, kortfilmer av Mari Storstein (regissør) og paneldebatt rundt årets tema, tabuer.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Dette er Norges eneste festival om og for minoritetsspråklige barn og unge som har nedsatt funksjonsevne. Vår festival når ut til et publikum som ellers i liten grad deltar i det norske kulturlivet, mennesker som har opprinnelse fra land utenfor Europa og Vesten. Abloom filmfestival er med andre ord en viktig integreringsarena. Festivalen er drevet på frivillig basis og daglig leder er Faridah Shakoor. På festivalen vil det bli vist filmer fra hele verden. Abloom filmfestival fikk Oslos bys kultur og kunstnerpris i 2014.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.